Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

ΦΩΤΟΒΟΛΤAΪΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ


Τα πράσινα σχέδια έχουν συχνά θετικά αποτελέσματα και δεδομένου ότι οι έννοιες της ηλιακής ενέργειας και της πράσινης στέγης έγιναν μαθήματα στην επιστημονική έρευνα, τα οφέλη τους άρχισαν πλέον να αποκτούν σημασία. Αυτό το άρθρο επικεντρώνεται στη δυνατότητα συνδυασμού, της ηλιακής ενέργειας και της πράσινης τεχνολογίας στεγών και στον εντοπισμό ορισμένων από τα πλεονεκτήματά τους. Αλλά πρώτα, πρέπει να κατανοηθούν οι βασικές έννοιες και των δύο τεχνολογιών. 


Οι πράσινες στέγες είναι κυριολεκτικά - πράσινο. Σε αυτή την περίπτωση, δεν μιλάμε για φιλική προς το περιβάλλον κάλυψη, αλλά αυτό που συνήθως αναφέρεται ως το roof garden ενός ξενοδοχείου. Σχεδιασμένο για να απολαμβάνουν οι χρήστες τα roof gardens συνήθως αποτελούνται από γκαζόν, παρτέρια, θάμνους, δέντρα και με περιορισμένη πρόσβαση μέσω πλακόστρωτα μονοπάτια Οι περισσότεροι ταρατσόκηποι συνήθως εκτατικού τύπου. Συνήθως αποτελείται από ξηροανθεκτικά φυτά, που απορροφούν νερό όπως sedums. Αυτές οι πράσινες στέγες δεν έχουν σχεδιαστεί για την ανθρώπινη προσβασιμότητα. Αντ 'αυτού, στους σκοπούς τους, περιλαμβάνουν τη βελτίωση της μόνωσης, τη διαχείριση των απορροών μετά από δυνατές βροχές, ακόμη και την αντικατάσταση των φυσικών οικοτόπων. 

Οι ακτίνες από τον ήλιο είναι μια πηγή ενέργειας που μπορεί να «ανανεωθεί»’ και το όνομα της είναι «ηλιακή ενέργεια». Οι ηλιακοί συλλέκτες συλλέγουν ενέργεια και απορροφούν τα φωτόνια από τον ήλιο και τη μετατρέπουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ηλιακά συστήματα ενέργειας θα μπορούσαν εύκολα να χρησιμοποιηθούν για κάθε σχέδιο που μπορεί να είναι σε αγροτικές εκτάσεις που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο – επειδή η ηλιακή ενέργεια είναι διαθέσιμη οπουδήποτε στον κόσμο. 

Με τη χρήση πάνελ ηλιακής ενέργειας , θα είμαστε σε θέση να έχουμε ηλεκτρική ενέργεια για σχεδόν όλες τις απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη. Το ηλιακό πάνελ DIY και τα ηλιακά συστήματα ηλεκτρικών πάνελ είναι πραγματικά φθηνά και δεν προκαλούν καμία ζημιά για τον κόσμο μας! 

Κάθε τεχνολογία αποδεικνύεται να είναι βιώσιμη από μόνη της, αλλά μπορούν να είναι συμβατά, όταν χρησιμοποιούνται μαζί; Προφανώς, δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ της ηλιακής και της τεχνολογίας πράσινων στεγών. Η εξοικονόμηση ενέργειας -λογική πίσω από τις πράσινες στέγες- συμπληρώνει με την ενέργεια που παράγουν τα ηλιακά πάνελ στις στέγες. 

Οι πράσινες στέγες έχουν πολλά οφέλη τα οποία περιλαμβάνουν τον περιορισμό απορροής ομβρίων, τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, τη διατήρηση της ενέργειας, τη μείωση της αστικής θερμικής νήσου παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής των υλικών κάτω από στέγες. 

Τα ηλεκτρικά ηλιακά πάνελ είναι φιλικά προς το περιβάλλον, καθαρός τρόπος να εξοικονομήσει κάποιος χρήματα για τον ηλεκτρικό λογαριασμό και την ενέργεια στο σπίτι του. Οι ιδιοκτήτες και οι σχεδιαστές αυτών των «υβριδικών» συστημάτων, ισχυρίζονται ότι οι πράσινες στέγες πραγματικά μπορούν να βελτιώνουν την αποδοτικότητα του συστήματος ηλιακής ενέργειας. Η πράσινη στέγη μειώνει τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος γύρω από τα ηλεκτρικά ηλιακά πάνελ, επιτρέποντας στους ηλιακούς συλλέκτες να παραμείνουν δροσεροί και να λειτουργήσουν καλύτερα. Επιπλέον, η τεχνολογία πράσινων στεγών έχει αναπτύξει προηγμένα συστήματα που επιτρέπουν την εύκολη και αποδοτική εγκατάσταση και των δύο συστημάτων, χωρίς πιθανές διαρροές της οροφής. Οι σχεδιαστικές λύσεις και η χρήση της τεχνολογίας εξετάζουν τις διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών για τα φυτά, όταν συνδυάζονται με ηλεκτρικούς ηλιακούς συλλέκτες. Με την αντιμετώπιση των αναγκών τόσο των ηλιακών εγκαταστάσεων και του συστήματος πράσινης στέγης, υπάρχει δυνατότητα κατ 'ανώτατο όριο για την εξάτμιση. 

Αυτά τα οικολογικά πλεονεκτήματα σε συνδυασμό με τις θεραπευτικές επιδράσεις που διαπιστώνονται από την ύπαρξη στην παρουσία της φύσης είναι οι κύριοι λόγοι για την αυξανόμενη δημοτικότητα της ηλιακής και της τεχνολογίας πράσινων στεγών. Η έννοια είναι απλά ένας συνδυασμός των δύο καλά ελεγμένων εφαρμογών που μπορούν να μεγιστοποιηθούν περαιτέρω με μελλοντικά σχέδια σπιτιών. Πράγματι, με ένα τέτοιο συνδυασμένο, μπορεί να είναι η καλύτερη επένδυση για εσάς και το περιβάλλον. 


Green designs are often given positive reception and since the concepts of solar power and green roofs became subjects in scientific research, their benefits began to gain importance. This article will be focusing on the possibility of merging both solar and green roof technology and identifying some of its advantages. But first, we need to grasp the basic concepts of both technologies.

Green roofs are literally that – green. In this case, we are not talking about solar shingles or other eco-friendly covering, but what is commonly referred to as the roof garden. Designed to be viewed and enjoyed, roof gardens typically consist of lawns, flower beds, shrubs, and trees with limited access through paved footpaths. There’s more to green roof than being pretty, though. Usually consisting of hardy, water absorbing sedums, extensive and biodiversity green roofs are not designed for human accessibility. Instead, their purposes include improving insulation, managing run-off after heavy rains, and even replacing natural habitats for displaced local wildlife.

Rays from the sun create a source of power that is replaceable and it’s name is ‘solar power electricity’. Solar power panels collect and absorb light photons from the sun and convert them to renewable energy. Solar energy systems could be easily used for a DIY solar panel project or they could be used for any project that may be in rural lands that aren’t connected to the grid – because sun energy is available anywhere in the world. By using sun power solar panel energy, we will be able to provide electricity to just about all of the remote areas of the globe. The DIY solar panel and solar electric panel systems are really cheap and don’t make any harm to our world!

Each technology proves to be sustainable on its own but can they be compatible when used together? Apparently, there is no conflict between solar and green roof technology. The energy-saving logic behind green roofs complements well with the energy-producing value of rooftop solar system. Standing alone, green roofs have many benefits which include limiting rainwater runoff, improve water quality, conserve energy, reduce urban heat-island effect, extend the life of roofing materials underneath, and more. Electric solar panels are clean environmentally friendly way to save money on your electric bill and power your home. Owners and designers of these “hybrid” systems even claim that green roofs actually improve solar system efficiency. Solar panels, also known as PV (Photovoltaic) elements, feel as snug as a bug in the rug on extensive green roofs, so to speak. The green roof cools ambient temperatures around the electric solar panels, allowing the solar panels to stay cooler and function better.

Furthermore, the green roof technology has developed advanced systems that allow easy and efficient installation of both systems without roof penetration or potential leaks of the roof. The design and engineering solutions consider the different growing conditions for the plants when combined with electric solar panels. By addressing the needs of both solar and plant system, there is maximum potential for evaporation.

These ecological benefits coupled with the therapeutic effects found from being in the presence of nature are the main reasons for the growing popularity of solar and green roof technology. The concept is simply a combination of two well-vetted applications which can be maximized further with future home designs. Indeed, having a combined electric solar panel and green roof system can be the best investment you can make for you and the environment.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου