Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

Νοσοκομεία της Χιλής με Φυτεμένα ΔώματαKοντά στο Σαντιάγο της Χιλής, δύο νοσοκομεία έχουν σχεδιαστεί με πράσινες στέγες! Τα δύο όμορφα σχέδια είναι για τις μεγάλες προσβάσιμες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. 


Τα δύο νοσοκομεία, 65.000 m2 το καθένα, σχεδιάστηκαν από τους αρχιτέκτονες Barbera (Ισπανία) και Murtinho + Raby Arquitectos (Χιλή). Σχεδιάστηκαν να εξυπηρετούν τις ιατρικές ανάγκες των κατοίκων, αλλά και να ταιριάζουν με το περιβάλλον. 

Οι αρχιτέκτονες αποφάσισαν να συμπεριλάβουν πράσινες στέγες στο σχεδιασμό τους και στις δύο περιπτώσεις, Ο ασθενής θα αναρρώνει σε δωμάτια με φυσικό φως του ήλιου, ενώ οι λειτουργικοί διάδρομοι και ελεύθεροι χώροι των ασθενών θα είναι ένθετο στο τοπίο. Με τη χρήση του τοπίου τα νοσοκομεία είναι οπτικά ελκυστικά και υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 

Επιπλέον, οι πράσινες στέγες, θα βοηθήσουν στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, το οποίο είναι σημαντικό στο Σαντιάγο.


Near  Santiago , Chile, two hospitals have been designed with green roofs! The two beautiful designs are for large, accessible health care facilities to meet the growing need for both inpatient and outpatient care.The two hospitals, 65,000 m2 each, designed by Architects Barbera (Spain) and Murtinho+Raby Arquitectos (Chile), each had to serve not just the medical needs of the residents, but also fit suitably in the environment. The architects decided to include green roofs in their design.In both cases, patient rooms would receive natural sunlight, while functional corridors and non-patient spaces would generally be inset into the landscape. By using the landscape and geen roofs, the hospitals are both visually appealing and energy efficient. Additionally, the green roofs also help to reduce air pollution, which is significant in Santiago.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου