Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Φωλιές με φυτεμένες στέγες

οι φωλιές είναι κατασκευές που πρώτα από όλα θέλουν μεράκι, φαντασία και αισιοδοξία.
Κάποιοι καταφέρνουν να κάνουν αριστουργήματα ...Ακόμα και φυτεμένα δώματα σε φωλιές!!Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

Φυτεμένα δώματα – Η κρίση δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης


Elliniki Georgia Futemena Domata

Φυτεμένα δώματα – Η κρίση δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης

του Τρύφωνα Παπαντωνίου.
Η κατασκευή ενός φυτεμένου δώματος επιφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά, ενεργειακά κι οικονομικά οφέλη. Ακόμα και καθαρά οικονομικά, αν το δει κανείς, είναι μια συμφέρουσα επένδυση, που μπορεί να αποσβεστεί μέσα σε λίγα χρόνια. Κυρίως όμως υπάρχουν οφέλη που αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης και την ποιότητα ζωής στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις τα οποία δεν αποτελούν μετρήσιμα μεγέθη, αλλά είναι συνυφασμένα με την βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας των πολιτών.
Η Ελλάδα υστερεί σημαντικά στην κατασκευή φυτεμένων δωμάτων σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Η υστέρηση αυτή δεν αφορά ποιοτικά χαρακτηριστικά των φυτεμένων δωμάτων αλλά συγκριτικά ποσοτικά στοιχεία και αρκετά καθυστερημένη ενσωμάτωσή τους στην εγχώρια κουλτούρα.
Παγκοσμίως υλοποιούνται επί δεκαετίες σημαντικές επενδύσεις στην κατασκευή φυτεμένων δωμάτων κι οι όποιες συγκρίσεις με τη χώρα μας είναι αποκαρδιωτικές.
Η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τέτοιες επενδύσεις; Η απάντηση είναι ΟΧΙ!
Η κρίση μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για αλλαγή κατεύθυνσης σ’ αυτό τον τομέα.
Οι συγκρίσεις με άλλες χώρες προ κρίσης δείχνουν, ότι αυτή δεν είναι μόνο οικονομική. Η έλλειψη ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής στρατηγικής από πλευράς της πολιτείας κι η ελλιπής ενημέρωση των πολιτών όσον αφορά τα περιβαλλοντικά κι ενεργειακά οφέλη του πρασίνου, αποτελούσαν κι αποτελούν τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες.
Επομένως, αυτό που κυρίως πρέπει ν’ αλλάξει, είναι η πολιτική του κράτους κι η νοοτροπία των πολιτών.
Απαιτείται κινητοποίηση της πολιτείας με την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων, την παροχή κινήτρων προς τους πολίτες, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη συνεχή ενημέρωση.
Η ενίσχυση της ελλιπούς περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών απαιτεί διεργασίες ετών, που πρέπει να ξεκινήσουν μέσα από την αντίστοιχη εκπαίδευση στα σχολεία.
Η κρίση μπορεί να αποτελέσει την «ευκαιρία» για να καλυφθεί εσπευσμένα αυτό το κενό.
Οι δυσβάσταχτες δαπάνες από τα ενεργοβόρα ελληνικά κτήρια οδηγεί πολλούς πολίτες στην αναζήτηση μεθόδων μείωσης των εξόδων μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας. Αντιλαμβάνονται πλέον ότι η όποια επένδυση σ’ αυτό τον τομέα κρίνεται ως επιβεβλημένη και θα τους απαλλάξει σημαντικά από τα πάγια έξοδα για ψύξη και θέρμανση.
Επιπλέον, μια νέα τάση αναπτύσσεται στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις κι είναι η καλλιέργεια σε δώματα και μπαλκόνια. Η οικονομική κρίση συμβάλει στην επέκταση αυτής της τάσης καθώς πλέον καλύπτονται και διατροφικές ανάγκες με την παραγωγή πολλών εδώδιμων προϊόντων καθημερινής χρήσης, όπως αρωματικά, λαχανικά, κηπευτικά, φρούτα κ.α. Έτσι τα φυτεμένα δώματα, μαζί με την προφανή εξοικονόμηση χρήματος, ευνοούν την βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της διατροφής, την ενασχόληση με τη γη και την ανάπτυξη κηπουρικών και δημιουργικών δεξιοτήτων εντός των αστικών περιοχών. Αποτελούν πλέον και παράγοντα ανάπτυξης της αστικής γεωργίας.
Με την κρίση να μαστίζει σημαντικά τον τομέα των ακινήτων, η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων επιφέρει αξιοσημείωτη αύξηση στην εμπορική αξία των κτηρίων κι αύξηση των λειτουργικών τους χώρων με την αξιοποίηση των μέχρι πρότινος αχρησιμοποίητων επιφανειών τους. Παράλληλα, επιτυγχάνεται αισθητική και βιοκλιματική αναβάθμιση των κτηρίων.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για ενημέρωση και εκπαίδευση επάνω στα φυτεμένα δώματα μέσω ημερίδων και σεμιναρίων είναι συνεχώς αυξανόμενη.
Τα φυτεμένα δώματα δεν θεωρούνται πλέον είδος πολυτελείας για τους «ολίγους» και μέσο επίδειξης νεοπλουτισμού.
Αρχίζουν να συνδέονται με την εξοικονόμηση χρήματος και παραδόξως, μέσω αυτού ενδυναμώνεται κι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Όλα αυτά συντελούν ώστε οι προοπτικές στην κατασκευή φυτεμένων δωμάτων, εν μέσω κρίσης,  να κρίνονται ευοίωνες.
Γίνεται όμως πολύς λόγος ότι η έλλειψη χρημάτων και το υψηλό κόστος κατασκευής τους, αποτελούν αποτρεπτικούς παράγοντες.
Κατ’ αρχάς, το κόστος κατασκευής φυτεμένων δωμάτων είναι αισθητά μειωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Αν συνεκτιμήσει κανείς τα οικονομικά οφέλη που επιτυγχάνονται σε βάθος χρόνου και το γεγονός ότι το κόστος μόνωσης και πλακόστρωσης ενός δώματος δεν είναι αισθητά μικρότερο, είναι εύκολο να αντιληφθεί ότι η κατασκευή ενός φυτεμένου δώματος αποτελεί μια συμφέρουσα κι αποδοτική επένδυση με πολυδιάστατα οφέλη.
Επιπλέον, η ένταξη των φυτεμένων δωμάτων ως επιλέξιμη δαπάνη εξοικονόμησης ενέργειας σε διάφορα επιχορηγούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ) αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για την κατασκευή τους.
Η βέλτιστη  αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, μέσω των φωτοβολταϊκών συστημάτων, όταν συνδυάζονται με τα φυτεμένα δώματα, αρχίζει να γίνεται ευρέως γνωστή.
Η κινητοποίηση της πολιτείας με την ενσωμάτωση των φυτεμένων δωμάτων  στον νέο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό υπό μορφή κινήτρων αποτελεί ακόμα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Υπάρχει όμως πολύς δρόμος μπροστά. Οι ελλείψεις κι οι ατέλειες στο ισχύον νομικό καθεστώς (Κ.Εν.Α.Κ.) της χώρας μας αποτελούν τροχοπέδη στην ενσωμάτωση των φυτεμένων δωμάτων στα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας κατ’ οίκον. Εκεί απαιτείται να πραγματοποιηθεί το επόμενο σημαντικό βήμα από πλευράς της πολιτείας.
Κι αυτό θα συμβεί με την άσκηση πίεσης από τους ενημερωμένους και συνειδητοποιημένους πολίτες.
Μία άλλη σημαντική παράμετρος, είναι η ανάγκη συνειδητοποίησης από πλευράς πολιτείας και πολιτών ότι τα φυτεμένα δώματα αποτελούν την πλέον ενδεδειγμένη λύση στο πρόβλημα της έλλειψης χώρων πρασίνου κι αναψυχής στις ελληνικές μεγαλουπόλεις, γεγονός άμεσα συνδεδεμένο με την υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής σε αυτές.
Φαίνεται λοιπόν, ότι η κρίση δημιουργεί προβληματισμούς κι αναζητήσεις λύσεων, που οδηγούν προς τη σωστή κατεύθυνση.
 πηγη:ellinikigeorgia.gr

Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Πράσινα δώματα σε δημόσια κτήρια


Πράσινα δώματα σε δημόσια κτήρια (ΚΑΠΕ, 2012)

ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ & ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΑΠΕ)

Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός φυτεμένων δωμάτων   (Δήμος Πειραιά, Βριλησσίων, Κηφισιάς, Παύλου Μελά, Χαϊδαρίου)

Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Βάρρας Γρ. Επ. Καθηγητής

Φυσικό αντικείμενο:
Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκαν ολοκληρωμένες μελέτες φυτεμένων δωμάτων για σχολικά συγκροτήματα (κατασκευαστική μελέτη φυτεμένου δώματος εκτατικού τύπου, μελέτη φύτευσης, υδρολογική μελέτη (αναμενόμενη ανάσχεση νερών βροχών), μελέτη άρδευσης και βιοκλιματική αξιολόγηση πρότασης). Για το Δήμο Πειραιά οι μελέτες αφορούσαν 7 σχολικά συγκροτήματα (1ο Δημοτικό, 9ο Γυμνάσιο, 2ο&5ο Γυμνάσιο - Λύκειο, 35ο&36ο Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσιο-Λύκειο Καστέλας, Ράλλειος Ακαδημία). Για το Δήμο Βριλησσίων οι μελέτες αφορούσαν 5 σχολικά συγκροτήματα (1ο Γυμνάσιο, 1ο Λύκειο, 3ο Γυμνάσιο, 3ο Δημοτικό, 4ο Δημοτικό). Για το Δήμο Κηφισιάς, οι μελέτες αφορούσαν 7 σχολικά συγκροτήματα (1ο Γυμνάσιο-Λύκειο, 2ο Γυμνάσιο, 2ο Δημοτικό, 4ο Δημοτικό, 7ο Δημοτικό, 8ο Δημοτικό και Δημοτικό Νέας Ερυθραίας). Για το Δήμο Παύλου Μελά η μελέτη αφορούσε το ΕΠΑΛ. Για το Δήμο Χαϊδαρίου οι μελέτες αφορούσαν 6 σχολικά συγκροτήματα (2ο Γυμνάσιο, 2ο Λύκειο, 4ο Γυμνάσιο-Λύκειο, 14ο Δημοτικό, 3ο Νηπιαγωγείο και 10ο Νηπιαγωγείο).

Συνοπτική παρουσίαση επιλεγμένης μελέτης:
Η μελέτη αφορά τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό (τεχνικές επεμβάσεις, φύτευση, άρδευση, υδρολογική επίδραση, βιοκλιματική επίδραση) για φυτεμένο δώμα στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης συνολικής έκτασης 3.500m2.

PMelas parad
Παράδοση της μελέτης

Όπως προκύπτει από την μελέτη, η εγκατάσταση πράσινου δώματος στο υπό μελέτη κτίριο, μπορεί να οδηγήσει σε:
  • μείωση του ετήσιου θερμικού φορτίου για το σύνολο του κτιρίου κατά 2,4%
  • μείωση του ετήσιου θερμικού φορτίου για τον όροφο που είναι σε επαφή με το πράσινο δώμα του κτιρίου κατά 13,8%
  • μείωση της ετήσιας πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση του ορόφου που βρίσκεται σε επαφή με το φυτεμένο δώμα κατά  4108 KWh
  • μείωση του ετήσιου ψυκτικού φορτίου για το σύνολο του κτιρίου κατά 11,8%
  • μείωση του ετήσιου ψυκτικού φορτίου για τον όροφο που είναι σε επαφή με το πράσινο δώμα του κτιρίου κατά 9,7%
  • μείωση της ετήσιας πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη του ορόφου που βρίσκεται σε επαφή με το φυτεμένο δώμα κατά  2595 KWh
  • μείωση της συνολικής ετήσιας πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη του ορόφου που βρίσκεται σε επαφή με το φυτεμένο δώμα κατά  6702 KWh ή κατά 11,9% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση συντελεί στην βελτίωση του μικροκλίματος του εξωτερικού περιβάλλοντος του κτιρίου, βελτιώνοντας έτσι – πέρα από τα προφανή ενεργειακά κέρδη – το αίσθημα θερμικής άνεσης για τους χρήστες του εν λόγω κτιρίου αλλά και για τους κατοίκους της περιοχής στην οποία είναι αυτό χωροθετημένο.

EPAL STAVR

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

Σπίτι στο Συκαμίνο - House in Sikamino


This angular rural house in Greece by Athens studio Tense Architecture Network has over half of its concrete body buried beneath the ground (+ slideshow + photographs by Filippo Poli).
House in Sikamino by Tense Architecture Network
House in Sikamino has a 60-metre-long and narrow shape with angular edges that thrust out into the sloping topography, creating a partially submerged upper floor and a completely buried lower level.
House in Sikamino by Tense Architecture Network
"The composition seeks to vigorously merge the residence with its elongated site," explains Tense Architecture Network.
House in Sikamino by Tense Architecture Network
Grass covers the roof to create an artificial hill over the top of the house, intended to evoke the shapes of the Euboea mountains in the distance. Residents use the ground for planting herbs.
House in Sikamino by Tense Architecture Network
Glass walls bring daylight in along any exposed edges and open out to wooden terraces.
House in Sikamino by Tense Architecture Network
Spaces inside the house are broken up into a non-linear arrangement, with living spaces in the centre and bedrooms at the ends. A car parking area is also included on the lower floor.
House in Sikamino by Tense Architecture Network
Other recently completed Greek houses include a ridged limestone house in Milos and a weekend house in Paros. See more architecture from Greece.
House in Sikamino by Tense Architecture Network
Here's a description from Tense Architecture Network:

Residence in Sikamino, Attica.
The field is elongated, rural, planted with olive trees. The land is dominant. How could a residence rise out of the ground, how could it be confined to a roof? The residence is its roof. A 60-metre-long one. While approaching the plot, it can be perceived as a slightly elevated strip of earthy crust in front of the distant mountains of Euboea. It can be walked on.
House in Sikamino by Tense Architecture Network
The roof is born from and returns back to the ground; it is planted likewise: helichrysum, rosanthemum, lavender, gauras, thyme. The roof's shape is rhomboid and the living space is hosted under its central, maximum width area, while the sleeping quarters occupy the edges.
House in Sikamino by Tense Architecture Network
The composition seeks to vigorously merge the residence with its elongated site. An additional, fully underground level has been introduced to facilitate the increased needs that the intent agricultural life requires. A curvilinear car ramp enters the rhombus in transverse, therefore creating an opening towards the cultivable part of the field. Building shell is of reinforced concrete, exposed on roofs and walls. Iron frames, sun-protecting blinds, metallic shutters palliate the sense of transparency. The sculptural clarity of the extended, concrete roof was attained by means of inversion of all beams but one, which abuts at the central column: the hearth.
House in Sikamino by Tense Architecture Network
Project team: Tilemachos Andrianopoulos, Kostas Mavros
Collaborating architect: Thanos Bampanelos
House in Sikamino by Tense Architecture Network
Above: site plan - click for larger image
House in Sikamino by Tense Architecture Network
Above: ground floor plan - click for larger image
House in Sikamino by Tense Architecture Network
Above: basement floor plan - click for larger image
House in Sikamino by Tense Architecture Network
Above: cross section - click for larger image
House in Sikamino by Tense Architecture Network
Above: south-east elevation - click for larger image
House in Sikamino by Tense Architecture Network
Above: north-west elevation - click for larger image

Αυτή η γωνιακή αγροτική κατοικία στην Ελλάδα από τον Χρόνο Αθήνα στούντιο  Tense Architecture Network έχει πάνω από το μισό του  σκυροδέματος θαμμένο κάτω από το έδαφος (slideshow φωτογραφιών από τον Φίλιππο Πόλη).
Σπίτι στο Συκάμινο από Τεταμένη Αρχιτεκτονική Δικτύου
 Το Σπίτι σε Συκαμίνο έχει μια 60 μετρα-μακρύ και στενό σχήμα με γωνιώδη άκρα που ωθεί έξω στην κεκλιμένη τοπογραφία, δημιουργώντας ένα μερικώς βυθισμένο επάνω όροφο και ένα εντελώς θαμμένο κάτω επίπεδο.
Σπίτι στο Συκάμινο από Τεταμένη Αρχιτεκτονική Δικτύου
"Η σύνθεση επιδιώκει να συγχωνεύσει σθεναρά την κατοικία με επιμήκη χώρο της», εξηγεί  το στούντιο  Tense Architecture Network
Σπίτι στο Συκάμινο από Τεταμένη Αρχιτεκτονική Δικτύου
Φυτικό υλικό καλύπτει την οροφή για να δημιουργήσει ένα τεχνητό λόφο πάνω από την κορυφή του σπιτιού, που προορίζεται να προκαλέσει και θυμίζει τα σχήματα των βουνών της Εύβοιας  στο βάθος. Οι ιδιοκτήτες  χρησιμοποιούν το έδαφος για φύτευση βοτάνων.
Σπίτι στο Συκάμινο από Τεταμένη Αρχιτεκτονική Δικτύου
Γυάλινοι τοίχοι φέρνουν το φως της ημέρας κατά μήκος  των δωματίων και οδηγούν σε ξύλινες βεράντες.
Σπίτι στο Συκάμινο από Τεταμένη Αρχιτεκτονική Δικτύου
Τα κενά μέσα στο σπίτι χωρίζονται σε μη-γραμμική διάταξη, με καθιστικούς χώρους στο κέντρο και τα υπνοδωμάτια στα άκρα. Ένας χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων  επίσης περιλαμβάνεται στον κάτω όροφο.
Σπίτι στο Συκάμινο από Τεταμένη Αρχιτεκτονική Δικτύου
.
Σπίτι στο Συκάμινο από Τεταμένη Αρχιτεκτονική ΔικτύουΤο πεδίο είναι επίμηκες, αγροτική περιοχή , με ελαιόδεντρα. Η γη  κυριαρχεί. Πώς θα μπορούσε μια κατοικία βγαίνει  από το έδαφος, πώς θα μπορούσε να περιοριστεί σε μια στέγη; Η κατοικία είναι η στέγη. 60-μετρά μακρύς. Ενώ πλησιάζεις το οικόπεδο, μπορεί να εκληφθεί ως μια ελαφρώς υπερυψωμένη λωρίδα γήινης κρούστας μπροστά από τα μακρινά βουνά της Εύβοιας. Μπορεί να περπατήσει  κανείς επάνω.
Σπίτι στο Συκάμινο από Τεταμένη Αρχιτεκτονική Δικτύου
Η στέγη γεννιέται από  κατω...και επιστρέφει πίσω στο έδαφος Φυτεύεται επίσης:  με helichrysum, rosanthemum, λεβάντα, gaura, θυμάρι. Το σχήμα της οροφής είναι ρομβόσχημες και ο χώρος διαβίωσης είναι στον κεντρικό χώρο,  ενώ οι κρεβατοκάμαρες καταλαμβάνουν τα άκρα.
Σπίτι στο Συκάμινο από Τεταμένη Αρχιτεκτονική Δικτύου
Σπίτι στο Συκάμινο από Τεταμένη Αρχιτεκτονική Δικτύου
Ομάδα Έργου: Τηλέμαχος Ανδριανόπουλος, Κώστας Μαύρος
Συνεργαζόμενος αρχιτέκτονας: Θάνος Bampanelos
Σπίτι στο Συκάμινο από Τεταμένη Αρχιτεκτονική Δικτύου
Πάνω: τοπογραφικό 
Σπίτι στο Συκάμινο από Τεταμένη Αρχιτεκτονική Δικτύου
Πάνω: Κάτοψη ορόφου 
Σπίτι στο Συκάμινο από Τεταμένη Αρχιτεκτονική Δικτύου
Πάνω: κάτοψη υπογείου 
Σπίτι στο Συκάμινο από Τεταμένη Αρχιτεκτονική Δικτύου
Πάνω: διατομή 
Σπίτι στο Συκάμινο από Τεταμένη Αρχιτεκτονική Δικτύου
Πάνω: νοτιο-ανατολική όψη - 
Σπίτι στο Συκάμινο από Τεταμένη Αρχιτεκτονική Δικτύου
Πάνω βόρειο-δυτική όψη 

Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

Γιατί να μην φυτέψετε λουλούδια στην οροφή;

ιδιωτικη οικία στον Χολαργο

Γιατί να μην φυτέψετε λουλούδια στην οροφή; 
 Oι πράσινες στέγες είναι μια αυξανόμενη τάση, ιδιαίτερα καθώς  πλέον η διαθεσιμότητα και η ποικιλία των υλικών για την κατασκευή τους δεν είναι  πρόβλημα. Η άνοδος των τιμών των οικοπέδων,  και η αύξηση της συνειδητοποίησης των περιβαλλοντικών σχεδιαστών για τα  οφέλη  των πράσινων στέγων εμπνέουν και τους επενδυτές. Αυτή τη στιγμή στη Γερμανία περίπου 16% των οροφών καλύπτεται με πράσινες στέγες. ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό πρασίνων στέγων μπορεί να βρεθεί  σε περιοχές των  ΗΠΑ, την Ελβετία και την Αυστρία. Ακόμα και η  Ελλάδα δεν είναι μια χώρα απομονωμένη σε αυτό τον τομέα και αυτό αποδεικνύεται από πολυάριθμες επενδύσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια.

Η κάλυψη   με αδιαπέραστη επιφάνεια οικοπέδων , πεζοδρομίων όπως και πολλών ελεύθερων χώρων είναι η αιτία πολλών προβλημάτων στις αστικές περιοχές. Άμεσο ζήτημα είναι το νερό της βροχής  να αποχετεύεται  απευθείας στο αποχετευτικό σύστημα, αυξάνοντας τη συχνότητα εμφάνισης των τοπικών πλημμύρων και παράλληλα περιορίζει την διείσδυση του νερού της βροχής απορροής στα υπόγεια ύδατα. Αυτοί οι υδάτινοι πόροι σήμερα σε πολλές πόλεις της Ευρώπης δεν είναι επαρκή για τη δημόσια παροχή νερού. Η ταχεία απορροή του νερού απειλεί τους δέκτες, φέρνοντας μαζί τους  πολύ μεγάλες ποσότητες ρύπων, ειδικά αιωρούμενα στερεά,  φυτοφάρμακα, τα θρεπτικά συστατικά και βαρέα μέταλλα.Τα φυτεμένα δώματα δεσμεύουν την μεγαλύτερη ποσότητα νερού βροχής αλλά και ρύπους.

Σήμερα, οι πράσινες στέγες ολοένα και περισσότερο θεωρούνται ως ένα δυνητικό μέσον αντιμετώπισης  προβλημάτων όπως η μείωση της απορροής νερού βροχής, συλλογή ρύπων από την ατμόσφαιρα, η έλλειψη πρασίνου στην πόλη, φαινόμενο θερμικής νησίδας κτλ. Τα διαρθρωτικά στρώματα της πράσινης στέγης, που χρησιμεύουν για  προστασία, διατήρηση και φύτευση των κατάλληλων ειδών φυτών μπορούν να δώσουν λύσεις με πολλά περιβαλλοντικά οφέλη, υδρολογικά και αισθητικά.
EUROBANK CARDS στον Ταυρο

 Πολλές  μελέτες αποδεικνύουν τη θετική επίδραση των πράσινων στεγών για την μείωση του ποσού της απορροής όμβριων. Ανάλογές μελέτες είναι χρήσιμο να γίνουν και στην χώρα μας. Με την χρήση του έχουμε μείωση του όγκου της απορροής  ενώ είναι  μέσα καθυστερήσης της αρχικής παροχέτευσης από την οροφή και μείωσης των εκροών αιχμής, που μεταφράζεται άμεσα σε αποχετεύσεις και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της εργασίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων σε περιόδους βροχερού καιρού.
Ιδιωτική οικία στην Πολιτεία

Οι πράσινες στέγες επίσης να λειτουργήσουν ως λειτουργίες  θερμομόνωσης που αφορούν τη συσσώρευση της θερμότητας το χειμώνα και ψύξη του κτιρίου το καλοκαίρι. Η απορρόφηση ηλιακής ενέργειας, θα βοηθήσει να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της στέγης και σε σύγκριση με τις συμβατικές λύσεις και να βελτιωθεί το μικροκλίμα μέσα στα υποκείμενα δωμάτια. Οι πράσινες στέγες μειώνουν την  επίδραση του φαινομένου  θερμικής νησίδας βελτιώνουν την ακουστική του κτιρίου, καταστέλλουν τον θόρυβο και  βελτιώνουν  την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα με απορρόφηση επιβλαβών αερίων, σκόνης και άλλων αστικών  ρύπων.
Σε αστικές περιοχές επίσης  μειώνουν την  ταχύτητα του ανέμου και την ίδια στιγμή βοηθούν στον δροσισμό της πόλης,  δεσμεύουν την περισσότερη ρύπανση από τον αέρα μειώνουν τη θερμοκρασία του,  μειώνουν τη ροή της ηλιακής ακτινοβολίας και την ηλιακή απώλεια.
Οι πράσινες στέγες για τους κατοίκους των αστικών  κέντρων  είναι σημεία όπου παίζουν  και πραγματοποιούν την κοινωνική και ψυχαγωγική λειτουργία τους Για τους χρήστες θα μπορούσε να είναι ένα μέρος για να επικοινωνήσουν με τη φύση, να ηρεμήσουν, να βρουν ανάπαυση και χαλάρωση. 
Kωνσταντίνος Τάτσης
Msc Γεωπόνος 
ειδικός στα φυτεμένα δώματα
kt@topiodomi.gr
www.topiodomi.gr

Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

ΦΩΛΙΕΣ..ΠΑΝΕΜΟΡΦΈΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ

Οι φωλιές πέρα από την περιβαλλοντική τους αξία μπορούν να είναι πάρα πολύ όμορφες , ευφάνταστες , με χρήση άχρηστων για μας υλικών

συχνά επικίνδυνες η και κομψοτεχνηματα χειροτεχνιάςH απλές και λιτές η όμοιες με τις φυσικέςδιαβαστε επισης

Φωλιές πουλιών