Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Πράσινα δώματα σε δημόσια κτήρια


Πράσινα δώματα σε δημόσια κτήρια (ΚΑΠΕ, 2012)

ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ & ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΑΠΕ)

Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός φυτεμένων δωμάτων   (Δήμος Πειραιά, Βριλησσίων, Κηφισιάς, Παύλου Μελά, Χαϊδαρίου)

Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Βάρρας Γρ. Επ. Καθηγητής

Φυσικό αντικείμενο:
Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκαν ολοκληρωμένες μελέτες φυτεμένων δωμάτων για σχολικά συγκροτήματα (κατασκευαστική μελέτη φυτεμένου δώματος εκτατικού τύπου, μελέτη φύτευσης, υδρολογική μελέτη (αναμενόμενη ανάσχεση νερών βροχών), μελέτη άρδευσης και βιοκλιματική αξιολόγηση πρότασης). Για το Δήμο Πειραιά οι μελέτες αφορούσαν 7 σχολικά συγκροτήματα (1ο Δημοτικό, 9ο Γυμνάσιο, 2ο&5ο Γυμνάσιο - Λύκειο, 35ο&36ο Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσιο-Λύκειο Καστέλας, Ράλλειος Ακαδημία). Για το Δήμο Βριλησσίων οι μελέτες αφορούσαν 5 σχολικά συγκροτήματα (1ο Γυμνάσιο, 1ο Λύκειο, 3ο Γυμνάσιο, 3ο Δημοτικό, 4ο Δημοτικό). Για το Δήμο Κηφισιάς, οι μελέτες αφορούσαν 7 σχολικά συγκροτήματα (1ο Γυμνάσιο-Λύκειο, 2ο Γυμνάσιο, 2ο Δημοτικό, 4ο Δημοτικό, 7ο Δημοτικό, 8ο Δημοτικό και Δημοτικό Νέας Ερυθραίας). Για το Δήμο Παύλου Μελά η μελέτη αφορούσε το ΕΠΑΛ. Για το Δήμο Χαϊδαρίου οι μελέτες αφορούσαν 6 σχολικά συγκροτήματα (2ο Γυμνάσιο, 2ο Λύκειο, 4ο Γυμνάσιο-Λύκειο, 14ο Δημοτικό, 3ο Νηπιαγωγείο και 10ο Νηπιαγωγείο).

Συνοπτική παρουσίαση επιλεγμένης μελέτης:
Η μελέτη αφορά τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό (τεχνικές επεμβάσεις, φύτευση, άρδευση, υδρολογική επίδραση, βιοκλιματική επίδραση) για φυτεμένο δώμα στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης συνολικής έκτασης 3.500m2.

PMelas parad
Παράδοση της μελέτης

Όπως προκύπτει από την μελέτη, η εγκατάσταση πράσινου δώματος στο υπό μελέτη κτίριο, μπορεί να οδηγήσει σε:
  • μείωση του ετήσιου θερμικού φορτίου για το σύνολο του κτιρίου κατά 2,4%
  • μείωση του ετήσιου θερμικού φορτίου για τον όροφο που είναι σε επαφή με το πράσινο δώμα του κτιρίου κατά 13,8%
  • μείωση της ετήσιας πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση του ορόφου που βρίσκεται σε επαφή με το φυτεμένο δώμα κατά  4108 KWh
  • μείωση του ετήσιου ψυκτικού φορτίου για το σύνολο του κτιρίου κατά 11,8%
  • μείωση του ετήσιου ψυκτικού φορτίου για τον όροφο που είναι σε επαφή με το πράσινο δώμα του κτιρίου κατά 9,7%
  • μείωση της ετήσιας πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη του ορόφου που βρίσκεται σε επαφή με το φυτεμένο δώμα κατά  2595 KWh
  • μείωση της συνολικής ετήσιας πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη του ορόφου που βρίσκεται σε επαφή με το φυτεμένο δώμα κατά  6702 KWh ή κατά 11,9% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση συντελεί στην βελτίωση του μικροκλίματος του εξωτερικού περιβάλλοντος του κτιρίου, βελτιώνοντας έτσι – πέρα από τα προφανή ενεργειακά κέρδη – το αίσθημα θερμικής άνεσης για τους χρήστες του εν λόγω κτιρίου αλλά και για τους κατοίκους της περιοχής στην οποία είναι αυτό χωροθετημένο.

EPAL STAVR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου