Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Φυτεμένα δώματα - Roof gardens

Φυτεμένα δώματα - Roof gardens


Εισαγωγή

Ως Φυτεμένο δώμα/στέγη ορίζεται το σύνολο ή τμήμα της επιφάνειας δώματος, στέγης, εξώστη, οροφής υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και άλλων δομημένων επιφανειών όπου πραγματοποιούνται παρεμβάσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επιστήμης και της τεχνικής για την εγκατάσταση βλάστησης. Στον ορισμό αυτό δηλαδή περιλαμβάνονται κήποι σε οποιαδήποτε στάθμη από το φυσικό έδαφος. Είναι κατάλληλος όρος για χώρους στην στέγη που δίνουν την δυνατότητα πρόσβασης κοινού, ενσωματώνουν αναψυχή, διασκέδαση και υπαίθριο χώρο διαβίωσης για τους κατοίκους του κτιρίου ή επισκέπτες. Μια πράσινη στέγη μπορεί να μην παρέχει πρόσβαση αλλά είναι κατασκευασμένη με έμφαση στη βελτίωση της μόνωσης, της συνολικής ενεργειακής απόδοσης ή και τη μείωση του κόστους ψύξης και θέρμανσης μέσα σε ένα κτίριο. 

Η εγκατάσταση φυσικής βλάστησης, στις οροφές των κτιρίων, μπορεί να αντισταθμίσει σημαντικά αρκετά από τα περιβαλλοντικά προβλήματα των αστικών κέντρων και να υποκαταστήσει, ποσοστό από τους χώρους πρασίνου που απουσιάζουν από τις σύγχρονες πόλεις. Οι στέγες, αποτελούν ως και το 32% της οριζόντιας επιφάνειας των δομημένων περιοχών, είναι σημαντικοί παράγοντες της κατανάλωσης ενέργειας και της ανθεκτικότητας των κτιρίων στο νερό της βροχής. Στη Γερμανία τοποθετούνται περίπου 930.000 τ.μ πράσινων οροφών ετησίως. Στη Σουηδία, όλα τα νέα κτίρια έχουν υποχρέωση να ξαναδημιουργήσουν το φυσικό χώρο που χρειάστηκαν για να χτιστούν. Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη φυτεμένων δωμάτων βρίσκεται ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο.


Οι στόχοι της δημιουργία φυτεμένων δωμάτων στις οροφές των κτιρίων διακρίνονται σε :
 1. Περιβαλλοντικούς: αύξηση του ποσοστού της βλάστησης στον αστικό ιστό, δημιουργία νέων υπαίθριων χώρων πρασίνου, μείωση της ηχορρύπανσης, διαχείριση των ομβρίων υδάτων.
 2. Ενεργειακούς: βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, εξοικονόμηση ενέργειας.
 3. Τεχνοοικονομικούς: μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της στέγης, δυνατότητα συγκράτησης νερού από βροχοπτώσεις, μείωση απορροής, ενίσχυση της ηχομόνωσης και θερμομόνωσης, προστασία από πιθανότητα πυρκαγιάς. 

Τύποι φυτεμένου δώματος

Διακρίνονται τρεις τύποι φυτεμένου δώματος/στέγης, ανάλογα με την χρήση τους, τα είδη των επιλεγμένων φυτών που αναπτύσσονται σε αυτά, το ύψος εφαρμογής του συστήματος υποδομής, και τους παράγοντες που επηρεάζουν την συντήρησή του.

Eκτατικός τύπος (extensive green roof)

 Το φυτεμένο δώμα εκτατικού τύπου αποτελείται από σύστημα υποδομής και ειδικό ελαφρύ υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών ύψους 10 έως 15εκ., το οποίο μαζί με το φυτικό υλικό δημιουργεί ένα μόνιμο οικοσύστημα για τη συντήρηση του οποίου απαιτείται ελάχιστη φροντίδα. Το κορεσμένο φορτίο κυμαίνεται από 80 ως 150 kg/m2. Το περιορισμένο βάρος της κατασκευής στο σύνολο της επιτρέπει την εγκατάσταση της σχεδόν σε οποιαδήποτε οροφή με κλίση έως και 35ο. Ιδανικά για αυτό το είδος είναι τα φυτά χαμηλής βλάστησης, όπως φυτικοί τάπητες, χλοοτάπητες, αγριολούλουδα και φυτά εδαφοκάλυψης με επιφανειακό ριζικό σύστημα που αναβλαστάνουν εύκολα. Μπορούν να συνδυαστούν οι ακόλουθες μορφές βλάστησης Sedum sp, Sedum και ποώδη φυτά, Sedum-αγρωστώδη - και ποώδη φυτά, αγρωστώδη και ποώδη φυτά.
Hμιεντατικός τύπος (semi-intensive green roof)
Το φυτεμένο δώμα ημιεντατικού τύπου αποτελείται από σύστημα υποδομής και ειδικό ελαφρύ υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών ύψους 15 έως 25εκ., με κορεσμένο φορτίο που κυμαίνεται από 150 έως 280 kg/m2. Εφαρμόζεται σε επίπεδες οροφές και απαιτεί βασική συντήρηση (άρδευση, λίπανση, κλπ). Η ποικιλία των ειδών που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνει χλοοτάπητες, ποώδη φυτά και μικρούς / μεσαίους θάμνους με υπέργεια ανάπτυξη έως 60 cm.Eντατικός τύπος (intensive green roof)


Το σύστημα αυτό συνίσταται στη δημιουργία ενός κήπου, σε σύστημα υποδομής με υπόστρωμα 15-150 εκ. και κορεσμένο φορτίο τουλάχιστον 250 kg/m2. Αυτός ο τύπος «πράσινης στέγης»/φυτεμένου δώματος απαιτεί τακτική συντήρηση (άρδευση, λίπανση, κλπ.) και περιλαμβάνει ποικιλία φυτών όπως πολυετή φυτά, γρασίδι, θάμνους μεγάλης ανάπτυξης, μικρά και μεσαία δένδρα.Υλικά κ΄ κατασκευή

Το φυτεμένο δώμα αποτελείται από ένα σύστημα πολυεπίπεδης διαστρωμάτωσης εξειδικευμένων υλικών το οποίο τοποθετείται πάνω από την μεμβράνη στεγανοποίησης και αποτελεί την υποδομή για την εγκατάσταση βλάστησης (αντιρριζική μεμβράνη, αποστραγγιστικό σύστημα, φίλτρα, υποστρώματος ανάπτυξης φυτών), την βλάστηση και το δίκτυο άρδευσης για την διαχείριση της βλάστησης.

Μια τυπική τομή υποδομής φυτεμένου δώματος/στέγης από κάτω προς τα πάνω είναι η εξής:


 • Κατασκευή δώματος με εφαρμογή στρώσης στεγανοποίησης
 • Μεμβράνη αντιρριζικής προστασίας
 • Υπόστρωμα προστασίας και συγκράτησης υγρασίας
 • Αποστραγγιστική – αποθηκευτική στρώση .
 • Διηθητικό φύλλο συγκράτησης υποστρώματος ανάπτυξης
 • Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών
 • Βλάστηση

Πηγές
 • 'Κατευθυντήριες οδηγίες φυτοτεχνικής μελέτης κατασκευής και συντήρησης φυτεμένων δωμάτων/στεγών'.
 • Σημειώσεις κ παραδόσεις σεμιναρίου ‘Σχεδιασμός, Εγκατάσταση και Συντήρηση Φυτεμένων Δωμάτων’ ΠΕΕΓΕΠ – ΓΕΩΤΕ
πηγη αρθρου :http://agribusinessexpert.blogspot.gr/

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Πράσινα Δώματα & Κάθετοι φυτεμένοι κήποι, από τον Γιώργο Μαθιουδάκη

Πράσινα Δώματα & Κάθετοι φυτεμένοι κήποι, από τον Γιώργο Μαθιουδάκη

Πράσινα Δώματα & Κάθετοι φυτεμένοι κήποι, από τον Γιώργο Μαθιουδάκη

green roof 2Και μόνο στο άκουσμα φυτεμένο δώμα ή πράσινο δώμα έρχεται στο μυαλό αμέσως μια εικόνα ενός κήπου φυτεμένου με διάφορα φυτά, πουλιά να κελαηδούν και ο ήλιος να τρυπάει με τις ακτίνες του το φύλλωμα των δένδρων που «χορεύουν» στο θρόισμα του καλοκαιρινού αέρα. Για μια στιγμή ξαφνικά έχεις ταξιδέψει μακριά από την πόλη στα προάστια ή στην εξοχή και κυλιέσαι νοερά στο καταπράσινο χορτάρι, αλλά επανέρχεσαι απότομα πίσω διαπιστώνοντας ότι είσαι στο γραφείο και στο σπίτι σου δεν έχεις κήπο αλλά και η γειτονιά σου δεν έχει ένα πάρκο όπως εσύ θα το επιθυμούσες, πολύχρωμο και πράσινο! Έλα όμως που υπάρχει λύση και μάλιστα καταπληκτική, εύκολη, οικονομική αλλά φυσικά πραγματοποιήσιμη.  Η λύση βρίσκεται στο δώμα ή ακόμα και σε μια μεγάλη βεράντα – αν έχουμε – του κτιρίου, της πολυκατοικίας ή της κατοικίας που μένουμε και ονομάζεται όπως είπα λίγο παραπάνω φυτεμένο δώμα.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, με τον όρο φυτεμένο δώμα ή πράσινη στέγη, ονομάζουμε ένα δώμα το οποίο έχει μετατραπεί σε κήπο, ο οποίος όμως αναπτύσσεται σε ελεγχόμενες συνθήκες με πολλά περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά οφέλη. Με άλλα λόγια δηλαδή ως φυτεμένο δώμα ορίζεται κάθε επιφάνεια που καλύπτεται με βλάστηση μεταξύ της οποίας και του εδάφους παρεμβάλλεται  ένα κτίριο ή μια δομική κατασκευή. Δεν ύπαρχει κανένας περιορισμός στα τετραγωνικά του δώματος που έχουμε το μόνο που θα πρέπει να μας απασχολεί είναι το βάθος που έχουμε σε μά ταράτσα αλλά και τι ακριβώς θέλουμε να δημιουργήσουμε. Αποφασίζουμε μεταξύ 3 ειδών πράσινης στέγης : Εκτατικός, Ημιεντατικός και Εντατικός ( Πηγή : DIADEM –Prasinistegi ). Ο κάθε ένας εξ’ αυτών προσφέρεται  για  διαφορετικές χρήσεις, δηλαδή ο εκτατικός μπορεί να εφαρμοστεί  σε σημεία, όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη ή μη επιτρεπτή και σε περιπτώσεις στις οποίες στόχος είναι μόνο η εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο, ο ημιεντατικός όταν επιθυμούμε να έχουμε περισσότερες επιλογές διαμόρφωσης, μεγεθών, υλικών και φυτευτικών συνδυασμών στο χώρο και ο εντατικός  περιλαμβάνει ποικιλία φυτών, μικρών / μεσσαίων δένδρων και θάμνων, ενώ  μπορεί να υποστηρίξει διάφορες κατασκευές όπως μονοπάτια και στοιχεία νερού.
green roof 5
Βέβαια και στις 3 περιπτώσεις δεν έχετε απλά έναν κήπο αλλά πάρα πολλά οφέλη. Καταρχάς με μια τέτοια εφαρμογή μειώνεται σημαντικά το κόστος θέρμανσης του κτιρίου, διότι η διαστρωμάτωση ανάλογα με το πάχος της λειτουργεί ως επιπλέον θερμομόνωση και μειώνει τις απώλειες θέρμανσης.
Ταυτόχρονα μειώνει και το κόστος ψύξης εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα, εφόσον η θερμοκρασία εντός του κτιρίου τους καλοκαιρινούς μήνες, διατηρείται περίπου 10-15 βαθμούς κάτω από την εξωτερική. Βελτιώνει την ισορροπία του οικοσυστήματος εντός των πόλεων, δημιουργώντας μικροκλίμα το οποίο απορροφά μεγάλη ποσότητα σκόνης και νέφους καθώς ταυτόχρονα μειώνει την ηχορύπανση. Μέσω της φωτοσύνθεσης των φυτών παράγεται περισσότερο οξυγόνο στην ατμόσφαιρα και μειώνεται το διοξείδιο του άνθρακα. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται το ευρύτερο οικοσύστημα και αναβαθμίζεται το άμεσο περιβάλλον βοηθώντας στη μείωση του «φαινομένου της θερμικής νησίδας». Πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η επίτευξη καλύτερης εκτόνωσης του αποχετευτικού δικτύου καθώς τα όμβρια ύδατα απορροφώνται από το φυτεμένο δώμα και μειώνεται η απορροή τους στους υπονόμους.
green roof 3
Η ύπαρξη μιας πράσινης στέγης σε μια αστική περιοχή συμβάλει στην ενίσχυση της ψυχικής υγείας και ηρεμίας και φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, κοινώς θα πιάσετε και νέες φιλίες!
Μια νέα τάση που αναπτύσσεται στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις είναι η γεωργική παραγωγή – καλλιέργεια στις στέγες. Ένα πλεονέκτημα των φυτεμένων δωμάτων το οποίο ευνοεί την βιώσιμη ανάπτυξη, την ενασχόληση με τη γη και την δημιουργία σε ένα αστικό κέντρο.
green wall 2Μπορεί όμως να μην έχουμε δώμα αλλά να έχουμε ένα φανταστικό μικρο μπαλκόνι που θέλουμε να το ομορφύνουν, να το πρασινίσουμε και να καλλιεργήσουμε τα λαχανικά μας. Ωραίο σας ακούγεται; Ακούστε λοιπόν και τη συνέχεια γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Μια πολύ μοντέρνα και εύκολη λύση είναι ο κάθετος κήπος ( είναι ειδική κατασκευή που στηρίζεται στην μέθοδο της υδροπονίας ) τον οποίον μπορούμε να εγκαταστήσουμε σε έναν εξωτερικό τοίχο του μπαλκονιού μας και εκεί επάνω να μεγαλουργήσουμε φυτεύοντας λαχανικά, βότανα, αρωματικά ή καλλωπιστικά φυτά χωρίς χώμα! Το καταπληκτικό σε όλο αυτό είναι ότι ένας κάθετος κήπος αρχίζει σαν πίνακας ζωγραφικής σε μια δυσδιάστατη επιφάνεια και καθώς τα φυτά αναπτύσσονται αποκτά όγκο. Λοιπόν νομίζω ότι σας έπεισα!!!! Φανταστείτε λοιπόν μια μικρή όαση όχι πολύ μακρυά, αλλά σπίτι σας!
*Για περισσότερες πληροφορίες και για να επικοινωνήσετε με τον κ. Μαθιουδάκη, πατήστε εδώ
πηγη:  

10 Πρακτικές όπου η αειφορία πραγματικοποιήται - 10 Practices Showing That “Sustainability” is More Than Just a Buzzword!

10 Practices Showing That “Sustainability” is More Than Just a Buzzword!


Sustainability is the buzzword that’s making the world a better place!

10 Πρακτικές όπου η αειφορία  πραγματικοποιείται!! 

Αειφορία είναι μια λέξη που κάνει τον κόσμο καλύτερο

You have probably realized that the way we manage our resources is gaining more space in the media and transforming our means of production and development. On the other hand, you may also have bought some products being advertised as sustainable and, later, discovered that certain stages of their production were contrary to this principle.

Η διαχείριση των φυσικών πόρων είναι ένα θέμα που απασχολεί όλο και περισσότερο  την κοινωνία και τα ΜΜΕ σε σχέση με την ανάπτυξη . Από την άλλη πλευρά, συχνά  αγοράζουμε  προϊόντα που διαφημίζονται ως βιώσιμης 0αειφόρας παραγωγής   και αργότερα, ανακαλύπτουμε  ότι σε  ορισμένα στάδια της παραγωγής τους ήταν αντίθετα   προς την αρχή αυτή.
Visualizing the permaculture concept. Image credit: Gabe McIntyre; CC 2.0
A sustainable world. Image credit: Gabe McIntyre; CC 2.0
You may wonder if sustainability is just another marketing ploy or whether it is being seriously practiced. Since landscape architecture harmonizes the relationship between nature and built space, you should also be looking for a response within this field to see if it is worth using sustainable methods to produce your space to live and work.
So, to better understand how individuals, designers, environmentalists, and communities are using this concept, you should read the following 10 practices that are among the most important examples of sustainability.

Η αειφορία είναι απλώς άλλο ένα τέχνασμα μάρκετινγκ ή είναι μια σοβαρή προσπάθεια για ανάστροφη  της παραγωγικής διαδικασίας?
Από  πλευράς  αρχιτεκτονικής  τοπίου η πρόθεση είναι να εναρμονίζει τη σχέση ανάμεσα στη φύση και δομημένου χώρου,  και θα πρέπει επίσης να ψάχνει για μια απάντηση αν αξίζει τον κόπο, χρησιμοποιώντας βιώσιμες μεθόδους για να κατασκευάζονται  χώροι καλύτεροι  για να ζήσουμε και να εργαστούμε.
Έτσι, για να κατανοήσουν καλύτερα  οι ιδιώτες, οι σχεδιαστές, οι οικολόγοι, δήμοι και κοινότητες  ΠΩΣ   με τις παρακάτω 10 πρακτικές που είναι από τα πιο σημαντικά παραδείγματα της αειφορίας

10. Preservation of wildlife habitats
When starting to plant your garden or a larger green space, the first thing you need is to clean the site, removing all the existing plants, right? If you said, “no, that’s wrong”, you already know the first basic rule of sustainable design. Indeed, you should keep the native plants and only remove the invasive species to avoid disruptions in the natural processes in your yard.

Διατήρηση των ενδιαιτημάτων άγριας πανίδας
Όταν αρχίζουμε  να φυτεύουμε τον κήπο  ή ένα μεγαλύτερο χώρο πρασίνου, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι να καθαρίσουμε το χώρο, αφαιρώντας όλες τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις,
Σωστά;
Αν είπαμε , "Όχι, αυτό είναι λάθος», ξέρουμε ήδη το πρώτο βασικό κανόνα του αειφόρου σχεδιασμού. Πράγματι, θα πρέπει να κρατήσουμε τα ενδημικά φυτά και να αφαιρεσουμε μόνο τα χωροκατακτητικά είδη ώστε να αποφευχθεί η διατάραξη των φυσικών διεργασιών στην αυλή σας 
Conservation projects. Landscape of Samburu, Kenya; image credit: Piotr Gatlik / shutterstock.com
Large scale conservation project. Landscape of Samburu, Kenya; image credit: Piotr Gatlik / shutterstock.com
9. Sustainable green roofs
You might also be impressed by some garden roofs and consider including them in your constructions. It’s no wonder; their aesthetic effect has been living in our imaginations since the Babylonians’ (or “Nineveh’s”, according to recent research) hanging gardens were cited in history books. And, although it is still uncertain if the story about Alexander the Great being amazed by their beauty is fact or legend, it’s a sure thing that a roof garden won’t be sustainable if it relies on a system like the great conqueror observed. According to some research, the aqueducts he saw may have been built for watering the legendary gardens.

Βιώσιμες πράσινες στέγες
Μπορεί να είμαστε  εντυπωσιασμένοι από κάποια φυτεμένα δώματα και να εξετάσουμε  τη δυνατότητα ενσωμάτωσης τους στις κατασκευές μας.

Είναι να απορεί κανείς?  Ποιο  αισθητικό αποτέλεσμα  ζητά η φαντασία μας, όπως τους κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας που αναφέρονταν στα βιβλία της ιστορίας. Αν η ιστορία αναφέρει για τον Μέγα Αλέξανδρο ότι είχε εκπλαγεί  από την ομορφιά τους και είναι πραγματικότητα ή μύθος, είναι σίγουρο ότι ένα roof garden, δεν θα είναι βιώσιμο αν στηρίζεται σε ένα σύστημα σαν αυτό  που παρατηρήθηκε από τον μεγάλο κατακτητή. 
Green roof. Credit: Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten, The Netherlands.
Green roof. Credit: Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten, The Netherlands.
To make your roof a successful green space, you would rather use the Scandinavian tradition of planting hardy species, such as several kinds of grass that can thrive with low maintenance. But, if you are really interested in a more complex garden, professionals can help you make it sustainable by selecting adequate plants, calculating the roof’s load, designing efficient rainwater storage and drainage systems, and analyzing whether the cost and maintenance suit your budget.

Για να κάνετε τη στέγη μας ένα  επιτυχημένο χώρο πρασίνου, καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε την σκανδιναβική παράδοση της φύτευσης  με ανθεκτικά ενδημικά είδη, όπως διάφορα είδη χλόης και πόες που μπορούν να αναπτυχθούν με χαμηλό κόστος συντήρησης. Αλλά, αν ενδιαφερόμαστε  για ένα πιο σύνθετη κήπο, οι επαγγελματίες μπορούν να σας βοηθήσουν να το καταστήσουν βιώσιμο επιλέγοντας επαρκείς εγκαταστάσεις, τον υπολογισμό του φορτίου της οροφής, το σχεδιασμό αποτελεσματικών συστημάτων αποθήκευσης ομβρίων υδάτων και αποχέτευσης, καθώς και ανάλυση του κατά πόσον το κόστος και η  συντήρηση του  ταιριάζουν τον προϋπολογισμό μας.
Green roof Credit: OODA architects
Credit: OODA architects
Regardless of the type of garden roof you decide to have, it will improve your building’s thermal performance and link it to the green surface net that is reducing the heat island effect in cities.
Related Articles:
Ανεξάρτητα από τον τύπο του φυτεμένου δώματος  που αποφασίσουμε να κάνουμε, αυτό θα βελτιώσει τη θερμική απόδοση του κτιρίου σας και η φυτεμένη επιφάνεια  μειώνει την επίδραση θερμικής νησίδας στις πόλεις.

Σχετικά άρθρα:
8. Efficient use of water
Although including plants in your spaces shows that you are in tune with environmental concerns, if you adopt wasteful irrigation, you will probably have your green space classified as anti-ecological. Treating water as a resource and not as waste is an essential landscape design rule. And you can follow it by selecting the right plants for the local climate and the type of soil, in addition to storing rainwater. And, if the law where you live allows for the reuse of “greywater”, you can also build a system to capture water from bathing, laundry, and dishwashers, treat it properly, and use it to irrigate your plants.

Η αποδοτική χρήση του νερού

Έχοντας φυτά στον χώρο μας που δείχνει ότι είμαστε σε αρμονία με τις περιβαλλοντικές ανησυχίες μας , αν υιοθετήσουμε  σπάταλη στην  άρδευση,  μάλλον θα πρέπει να   ταξινομήσουν  ως αντι-οικολογική  τη λύση . Η αντιμετώπιση του νερού ως πόρου και όχι ως αποβλήτου αποτελεί βασικό  κανόνα σχεδιασμούυ τοπίου. Και μπορούμε  να το ακολουθήσουμε με την επιλογή των κατάλληλων φυτών για το τοπικό κλίμα και το είδος του εδάφους, εκτός από την αποθήκευση βρόχινου νερού. Εφόσον ο  νόμος  επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση των  «γκρίζων νερών», μπορείτε επίσης να οικοδομήσουμε ένα σύστημα για να συλλέγουμε  το νερό από το μπάνιο, πλυντήριο ρούχων και πιάτων, να το αντιμετωπίσουμε σωστά, και να το χρησιμοποιούν για να ποτίζουμε  τα φυτά μας.
 A simple diagram to show the various parts and functions of a Rooftop rainwater harvesting system. The process shown in the figure makes the collected rainwater suitable for drinking or common household use. Credit: CC 3.0, by Adityamail
A simple diagram to show the various parts and functions of a Rooftop rainwater harvesting system. The process shown in the figure makes the collected rainwater suitable for drinking or common household use. Credit: CC 3.0, by Adityamail

7. Increasing the permeable area
If you have a garden with plant beds and lawns, why not design the paths and gathering areas in a way that they can absorb the rainwater as well?Permeable pavers can make your outdoor area be as good at absorbing water as natural soil. By using permeable pavement, you will prevent stormwater from being wasted through runoff – just like professionals are starting to do in larger public spaces with materials suitable to lightweight traffic, such as parking lots, bike lanes, and driveways. There is also a trend to apply permeable asphalt and concrete in heavy traffic areas.

Αύξηση της υδατοδαπερατής περιοχής
Εάν έχετε ένα κήπο με παρτέρια και χλοοτάπητες, γιατί να μην σχεδιαστούν οι διαδρομές και βεράντες  με τρόπο ώστε να μπορούν  να απορροφήσουν  το νερό της βροχής. Οι διαπερατές επιστρώσεις μπορούν να κάνουν τον υπαίθριο χώρο μας συμπεριφέρεται τόσο καλά στην απορρόφηση του νερού όσο το  φυσικό έδαφος. Με τη χρήση διαπερατών πεζοδρόμιων, θα εμποδίσουν  τα όμβρια ύδατα από την σπατάλη ς απορροής του - ακριβώς όπως οι επαγγελματίες έχουν αρχίσει να κάνουν σε μεγαλύτερους δημόσιους χώρους με υλικά κατάλληλα για την ελαφριά κίνηση, όπως χώρους στάθμευσης, ποδηλατόδρομους, και δρόμους. Υπάρχει επίσης μια τάση να εφαρμόζουν διαπερατή άσφαλτο και σκυρόδεμα σε περιοχές βαριάς κυκλοφορίας
Permeable paver demonstration. Credit: CC BY-SA 3.0 JJ Harrison
Permeable paver demonstration. Credit: CC BY-SA 3.0
JJ Harrison

6. Vertical gardens contributing to a healthier city
Walls are also surfaces that are increasingly becoming water absorbent through the use of vertical gardens. You might have seen versions of theseliving walls, some of them transformed into art panels, which promotes their use. But, nowadays, green walls are going beyond this, and are becoming a requisite for buildings and businesses to upgrade their green certifications because vertical gardens purify the air and improve the energy efficiency of the buildings. So, you if are thinking about incorporating green walls into your construction, you should know that, although the most practical types are the ones built with the insertion of pre-grown plants into panels or trays, you can make cheaper ones by growing on-site climbing species.

Κάθετοι κήποι που συμβάλλουν σε ποιο  υγιεινές πόλεις

Οι τοίχοι είναι επίσης επιφάνειες που μπορούν να απορροφούν νερό μέσω της χρήσης των κάθετων κήπων. Κάποιοι από τους κάθετους τοίχους κήπους μετατρέπονται  και σε πάνελ τέχνης, προωθώντας  τη χρήση τους. Σήμερα,  οι  πράσινοι τοίχοι προχωρούν πέρα από αυτό, και γίνονται μια απαραίτητη προϋπόθεση για κτίρια και επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν τις πράσινες πιστοποιήσεις τους, διότι οι κάθετοι κήποι καθαρίζουν τον αέρα και  βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση  των κτιρίων. Έτσι, αν σκεφτόμαστε να  ενσωματώσουμε   τους πράσινους τοίχους στην κατασκευή μας, θα πρέπει να γνωρίζουμε  ότι, υπάρχουν προκαλλιεργημένες πράσινες φυτικές  πλάκες σε ιστοσελίδες  η να χρησιμοποιήσουμε  αναρριχητικά φυτά..
Green wall at Cecil street. Photo credit: Tierra Design + POD
Green wall at Cecil street. Photo credit: Tierra Design + POD

The crucial point in maintaining your living walls will be to design the watering system and, although there are several solutions for that, the most common are those based on the recirculation concept, which uses water more efficiently.

Το κρίσιμο σημείο για τη διατήρηση της ζωής στους φυτεμένους τοίχους  θα είναι να σχεδιαστεί το σύστημα ποτίσματος και, παρόλο που υπάρχουν πολλές λύσεις για αυτό, η πιο κοινή είναι οι λύσεις εκείνες που βασίζονται στην έννοια της ανακύκλωσης, η οποία χρησιμοποιεί το νερό πιο αποτελεσματικά.

5. Selection of plants according to the place
We can’t deny that some exotic plant species fascinate us with their beauty, and that we would like to have them in our gardens. But, as you have already learned from the first practice, the sustainable method calls for planting native species. This can unite private spaces with some public parks that are restoring the local wildlife. The good news is that you can get seedlings without cost from the many non-profit organizations that distribute them as an incentive to sustainable planting. So, this step will make your garden affordable and align you with community efforts to bring natural life back to urban spaces.

Επιλογή των φυτών ανάλογα με τον τόπο
Ορισμένα εξωτικά είδη φυτών μας γοητεύουν με την ομορφιά τους, και ότι θα θέλαμε να τους έχουμε στους κήπους μας. Αλλά, όπως έχετε μάθει ήδη από την πρώτη πράξη(10), η βιώσιμη μέθοδος καλεί για φύτευση ιθαγενών ειδών. Αυτό μπορεί να «ενώσει» ιδιωτικούς χώρους με ορισμένα δημόσια πάρκα, που είναι η αποκατάσταση της τοπικής  άγριας  ζωής. Τα καλά νέα είναι ότι μπορείτε να πάρετε τα σπορόφυτα με μικρό  κόστος. Έτσι, αυτό το βήμα θα κατασκευάσει  τον κήπο σε προσιτές τιμές και μας ευθυγράμμιση με τις προσπάθειες της Κοινότητας να φέρει την  φυσική  ζωή πίσω σε αστικούς χώρους.

4. Reduction of the use of electrical energy
Of course you would like to use your outdoor space for resting or social gatherings at night as well as during the daytime. And all the efforts to reduce your footprint will have been useless if, at the moment of designing the lighting system, you waste energy. The right choice is to make the place even greener by combining devices such as motion sensors, dimmers, and LED (light-emitting diode) or other energy-saving light bulbs, such as solar powered. Although they may be still pricey, you will see a reduction in your energy bill, so your investment will have a payback.

Μείωση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας

Φυσικά θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε στον  υπαίθριο χώρο μας για ξεκούραση ή κοινωνικές εκδηλώσεις το βράδυ, όπως και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όλες οι προσπάθειες για να μειώθει το αποτύπωμα μας (CO2) θα ήταν άχρηστες  εάν, κατά τη στιγμή του σχεδιασμού του συστήματος φωτισμού, δεν υπολογιστεί η οικονομία στην ενέργεια. Η σωστή επιλογή είναι  για να κάνουμε τον τόπο ακόμη πιο πράσινο με χρήση συσκευών όπως αισθητήρες κίνησης, ροοστάτες, και LED (δίοδος εκπομπής φωτός)  ενεργειακούς  λαμπτήρες εξοικονόμησης,  η και φώτα που συνδυάζονται με συλλέκτες ηλιακής ενέργειας. Αν και μπορεί να είναι ακόμα ακριβές λύσεις  οι περισσότερες, θα δούμε μια μείωση των ενεργειακών δαπανών μας, έτσι ώστε η επένδυσή μας θα έχει  μια προοπτική  αποπληρωμής.
Oregon solar street lighting project. Image credit: Public Domain
Oregon solar street lighting project. Image credit: Public Domain
3. Use of recycled and recyclable materials
When it comes to coating, finishing, and furnishing your outdoor space, you need to contribute to waste reduction if you want to be sustainable. Since designers are increasingly adopting this principle, there is a large market focused on it; you can find materials from demolition sites that can compose very charming rooms.
Other excellent choices are recycled components – those made from raw materials harvested and processed according to environmental laws, such as certified wood and materials made from local sources to avoid the high costs of transportation. And, to be coherent with green approaches, you should check whether the materials you initially used can be reused or recycled and assure that their recycling process won’t generate even more damage to the environment.

Η χρήση ανακυκλωμένων και ανακυκλώσιμων υλικών
Όταν πρόκειται για την επικάλυψη, φινίρισμα, και επίπλωση στον υπαίθριο χώρο μας, αν θέλουμε να είναι βιώσιμη θα πρέπει να συμβάλει στη μείωση των αποβλήτων. Δεδομένου ότι οι σχεδιαστές υιοθετούν ολοένα και περισσότερο την αρχή αυτή, υπάρχει μια μεγάλη αγορά που πλέον  επικεντρώνεται  σε αυτό και έτσι ? μπορούμε να βρούμε υλικά που προέρχονται από κατεδαφίσεις  ή άλλες χρήσεις.

Άλλες εξαιρετικές επιλογές είναι ανακυκλωμένα εξαρτήματα - εκείνα που φτιάχνονται από πρώτες ύλες που συγκομίζονται και μεταποιούνται σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως πιστοποιείται από ξύλο και τα υλικά που γίνονται από τοπικές πηγές για να αποφύγουν το υψηλό κόστος της μεταφοράς. Μπορούμε να  ελέγξουμε αν τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν και να διαβεβαιώσουμε ότι η διαδικασία της ανακύκλωσης τους δεν θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη ζημιά στο περιβάλλον ..

2. Increase of green transportation
Will constructing green areas, according to what we are talking about so far, be enough to guarantee the sustainability of our spaces? You must agree that, if the ways of transportation we use to access the parks, gardens, or green buildings are polluting and expensive, they will soon end our natural resources.

Αύξηση των πράσινων μεταφορών
Η κατασκευή χώρων πρασίνου, σύμφωνα με ό, τι έχει γραφεί παραπάνω , δεν είναι αρκετή για να εγγυηθεί την βιωσιμότητα των χώρων μας.  Θα πρέπει να συμφωνήσετε ότι, αν οι τρόποι μεταφοράς που χρησιμοποιούμε  για να έχουμε  πρόσβαση στα πάρκα, κήπους, ή τα πράσινα κτίρια είναι ρυπογόνοι και ακριβοί, αυτό έχει σημαντική επίπτωση στους φυσικούς πόρους  μας.
Cykelslangen. Credit: DISSING+WEITLING
Cykelslangen. Credit: DISSING+WEITLING
So, regardless of your location, why not opt to ride a bike, walk, or use public transportation instead of relying on cars all the time? If your city is not yet bike-friendly, it’s a great opportunity for you and your community to work to make that happen. The use of bikes as the main form of transportation can reduce gas emissions and provide the benefits of exercising outdoors, as countries such as the Netherlands and Belgium have been proving for years.

Έτσι, ανεξάρτητα από τη θέση  του χώρου μας , γιατί να μην επιλέξουμε χώρους με εύκολη πρόσβαση πχ  με ένα ποδήλατο, με τα πόδια, ή να χρησιμοποιήσουμε τα δημόσια μέσα μεταφοράς, αντί να βασιζόμαστε σε αυτοκίνητα όλη την ώρα; Εάν η πόλη μας δεν είναι ακόμα φιλική προς το ποδήλατο, είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μας να συνεργαστούμε για να συμβεί αυτό. Η χρήση των ποδηλάτων ως την κύρια μορφή μεταφοράς μπορεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων και να παρέχουν τα οφέλη της άσκησης σε εξωτερικούς χώρους, όπως έχουν χώρες όπως η Ολλανδία και το Βέλγιο και το αποδεικνύουν για χρόνια.

1. Urban agriculture
At this point, you must have already noticed that the best way to produce outdoor spaces without negatively impacting nature is to keep them integrating to its cycles. And it wouldn’t be different in relation to our nutrition: You can help to reduce the use of energy to transport vegetables to the city if you grow your own produce in your garden. You can also join one of the organizations that develop urban agriculture through public gardens, providing a social and hands-on way to learn eco-friendly methods of producing healthy food.
WATCH: Urban agriculture, closer to home
Αστική γεωργία
Έχουμε  ήδη  αντιληφθεί  ότι ο καλύτερος τρόπος για να κατασκευάσουμε  εξωτερικούς χώρους χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η φύση είναι να τους κρατήσουμε  με βάση τους κύκλους της. Θα μπορούσε  έτσι να είναι διαφορετική  και η σχέση με τη διατροφή μας: Μπορούμε να βοηθήσουμε να μειωθεί η χρήση της ενέργειας για τη μεταφορά λαχανικών στην πόλη, αν αυξηθούν το δικά μας προϊόντα στον κήπο μας. Μπορούμε  επίσης να συμμετέχουμε  σε μία από τις οργανώσεις που αναπτύσσουν αστική γεωργία σε δημόσιους κήπους, παρέχοντας ένα κοινωνικό και πρακτικό τρόπο για να μάθουν φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής υγιεινών τροφίμων.

Although each of these practices can help you to produce more pleasant spaces and manage our resources responsibly, your green contribution won’t be effective if you work on just one aspect while ignoring the others. Each is worth being adopted only if you are engaged in the whole process. And the commitment that professionals and communities are having with this subject proves that sustainability is not just a green wave that is ending soon, but a stream whose direction we all should follow.

Παρά το γεγονός ότι κάθε μία από αυτές τις πρακτικές μπορεί να βοηθήσει να δημιουργούμε πιο ευχάριστους  και ανθρώπινους χώρους διαχειριζόμενοι τους  πόρους μας με υπευθυνότητα,  η  συμβολή τους δεν θα είναι αποτελεσματική εάν πραγματοποιούμε  μόνο μία  πτυχή αγνοώντας τα υπόλοιπα. Κάθε προσπάθεια αξίζει να γίνει  ως κομμάτι που αφορά όλη τη διαδικασία. Και η δέσμευση μας  επαγγελματιών  και οι κοινοτήτων που ασχολούνται με την αειφορία που να στοχέυει  ότι η βιωσιμότητα δεν είναι μόνο ένα πράσινο κύμα που τελειώνει σύντομα, αλλά ένα ρεύμα του οποίου η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι.
Προτεινόμενα άρθρα -Recommended Reading:
Άρθρο από- Article written by Tania Gianone
πηγή:landarchs

Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Βλαστηση στους Ταρατσόκηπους.....κατα ΤΟΤΕΕπηγη:.scoremed.eu

 και ένα σχόλιο συναδέλφου....
ευτυχώς δεν φαίνεται να μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα ...

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΧΑΡΑΚΙΡΙ ????

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΣΑ ΛΙΓΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ
ΔΙΝΕΙΣ Ω ενδιαφερόμενε, ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ
!!!

ήμαρτον...
ΜΑ
και από εμένα ...Το ΤΕΕ προφανως δεν θελει αμοιβη για την εργασία των μελών του.....και ιδιαίτερα όταν οι ρίζες απο 'έλλειψη γνωσης  θα κανουν διάτρηση των στεγανώσεων τότε θα φταίει ποιός??
ΚΤ

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Ερευνα για τα φυτεμενα δωματα στο Μεσογειακό κλίμα Green Roofs for Mediterranean Climates: Biocrust Roofs


Το έργο NativeScapeGR είναι ένα επιστημονικό έργο που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Λισαβόνα στην Πορτογαλία, που χρησιμοποιεί ενδημικά είδη φυτών και biocrusts* για  να δημιουργήσουν πράσινες στέγες με χαμηλές απαιτήσεις σε νερό, προσαρμοσμένες σε κλίματα με μεσογειακά χαρακτηριστικά.

The NativeScapeGR project is a scientific project developed in the University of Lisbon, Portugal, that uses native plant species and biocrusts to create green roofs with low water requirements, adapted to climates with Mediterranean characteristics.

Green roofing with native species: alternative urban landscape areas to enhance water use and sustainability in Mediterranean conditions - is currently under development at Instituto Superior de Agronomia University of Lisbon, Portugal. Selected native plants and biocrust species are being studied for their aptitude to endure rooftop conditions, in low water availability conditions.

Πράσινες στέγες με αυτόχθονα είδη: έτσι αποκτούμε εναλλακτικές περιοχές αστικού τοπίου για την ενίσχυση της  χρήσης και της βιωσιμότητας του νερού σε Μεσογειακές συνθήκες - είναι επί του παρόντος υπό ανάπτυξη στο Instituto Superior de Agronomia Πανεπιστημίου της Λισαβόνας, στην Πορτογαλία. Επιλεγμένα αυτοφυή φυτά και βιολογικές κρούστες μελετώνται για την ικανότητά τους να αντέξουν τις συνθήκες στον τελευταίο όροφο, σε χαμηλές συνθήκες διαθεσιμότητας νερού.

Biocrusts are consortia of cyanobacteria, fungi, bryophytes and lichens that can grow in extreme low water conditions due to their poikilohydric traits. They are able to photosynthesize when water is available but, under dry conditions, they resume photosynthesis and shut down metabolism. They can thus remain under these conditions for long periods of time, ranging from months to years. Some biocrusts are dominated by mosses species, thus a group of mosses were chosen and are under study along with the following native plants from central Portugal: Spanish lavender (Lavandula luisieri), rosemary (Rosmarinus officinalis) and perennial false brome, base grass (Brachypodium phoenicoides).

Βιολογικές κρούστες η biocrusts* είναι  οι  συνέργιες από  κυανοβακτήρια, μύκητες, βρυόφυτα και λειχήνες που μπορούν να αναπτυχθούν σε ακραίες συνθήκες έλλειψης νερού λόγω των χαρακτηριστικών τους. Είναι σε θέση να φωτοσυνθέσουν όταν το νερό είναι διαθέσιμο, αλλά, υπό ξηρές συνθήκες, θα ολοκληρώσουν τη φωτοσύνθεση και να σταματούν το μεταβολισμό. Μπορούν έτσι μπορεί να παραμείνουν κάτω από αυτές τις συνθήκες για μεγάλες χρονικές περιόδους, που κυμαίνονται από μήνες έως χρόνια. Μερικά biocrusts κυριαρχούνται από βρύα, έτσι μια ομάδα βρύα επιλέχθηκαν και είναι υπό μελέτη, μαζί με τα ακόλουθα ενδημικά φυτά από την κεντρική Πορτογαλία: Ισπανική λεβάντα (Lavandula luisieri), δεντρολίβανο (Rosmarinus officinalis) και πολυετών αγριοβρώμη, γρασίδι (Brachypodium phoenicoides).


Green roofs have multiple environmental benefits but in Mediterranean areas are not very common due to high inputs (water) and other maintenance costs, namely irrigation systems installation and operation. Therefore, green roofs using native Mediterranean plants may be the answer as they have environmental benefits and low water demands, while enhancing biodiversity, which is not always achieved with the exotic species that are most commonly used in urban areas. Creating low water demanding green roofs and enhancing the use of native plants seldom regarded as garden species, can greatly improve sustainability in regard to water use, wildlife conservation and biodiversity.


Οι πράσινες στέγες έχουν πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον αλλά  σε περιοχές της Μεσογείου δεν είναι πολύ συχνές λόγω των υψηλών αναγκών εισροών (νερό) και άλλα έξοδα συντήρησης, δηλαδή την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων άρδευσης. Ως εκ τούτου, οι πράσινες στέγες χρησιμοποιώντας τα ενδημικά μεσογειακά φυτά μπορεί να είναι η απάντηση, δεδομένου ότι έχουν οφέλη για το περιβάλλον και την χαμηλή ζήτηση νερού, με παράλληλη ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η οποία δεν επιτυγχάνεται πάντα με τα εξωτικά είδη φυτών που χρησιμοποιούνται πιο συχνά σε αστικές περιοχές.  Η δημιουργία  φυτεμένων δωμάτων-πρασινων στεγών με χαμηλές απαιτήσεις σε νερό  και ενίσχυση της χρήσης των αυτοφυών φυτών που σπάνια θεωρούνται ως είδη κήπου, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αειφορία σε σχέση με τη χρήση του νερού, τη διατήρηση της άγριας ζωής και της βιοποικιλότητας.

The experimental work is being developed at the University of Lisbon campus in Instituto Superior de Agronomia in the Herbarium building rooftop. Twelve types of green roofs are simulated in large trays, allowing the test of different plants and mosses, irrigation levels, substrates and capacity to retain rainfall. The ornamental value and plant morphology of studied species are monitored in relation to the irrigation amounts applied or rainfall water received in the case of mosses, in the driest treatment. The hydrological performance of the green roofs is also studied. These structures, if adequately designed are able to mimic and replace functions (evapotranspiration, infiltration, percolation) which have been altered due to the impact of human development, mitigating these modifications.

Η πειραματική εργασία που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας στο Instituto Superior de Agronomia στο κτίριο Βοτανολογίας στον τελευταίο όροφο. Κατασκευάστηκαν δώδεκα είδη  πράσινων στεγών  με προσομοίωση σε μεγάλους δίσκους, επιτρέποντας τη δοκιμή των διαφόρων φυτών και βρύων, τα επίπεδα άρδευσης,  τα υποστρώματα και την ικανότητα να συγκρατήσουν βροχοπτώσεις. Η διακοσμητική αξία και τη μορφολογία των φυτών των ειδών που μελετήθηκαν παρακολουθούνται σε σχέση με τα ποσά άρδευσης ή νερό της βροχής που λαμβάνουν σ και την περίπτωση των βρύων, σε ξηρότερες συνθήκες . Η υδρολογική απόδοση των πράσινων στεγών  επίσης αντικείμενο μελέτης. Οι δομές αυτές,  κατάλληλα σχεδιασμένες να μιμηθούν και να αντικαταστήσει τις φυσικές λειτουργίες (εξατμισοδιαπνοή, διήθηση, διήθηση), που έχουν αλλοιωθεί λόγω των επιπτώσεων της ανθρώπινης ανάπτυξης, μετριάζοντας τις τροποποιήσεις αυτές.

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι παρακάτω:
1 - να μελετηθούν οι πράσινες στέγες ως εναλλακτική λύση των αστικών τοπίων,  με σχετικά χαμηλές απαιτήσεις σε νερό και τη χρήση των ιθαγενών ειδών, προκειμένου να:
i)                    εξοικονόμηση νερού, ii) να επωφεληθούν από περιβαλλοντικές προσαρμογές των ιθαγενών ειδών, δηλαδή σε συνθήκες ξηρασίας, για να δημιουργήσουν χώρους τοπία που διατηρούν την οικολογική, λειτουργική, αισθητική και ψυχαγωγική αξία, iii) να αποφευχθεί η εισαγωγή χωροκατακτητικών ειδών, iv) και την προώθηση της βιοποικιλότητας και καταφύγιων άγριας ζωής σε αστικές περιοχές
2 - να ποσοτικοποιηθούν οι ανάγκες σε νερό των ειδών /περιοχών από:

i)                    την ποσοτικοποίηση των αναγκών σε νερό ιθαγενών ειδών χρησιμοποιώντας σταθμικές μετρήσεις φυτών σε γλάστρες, σε σχέση με τα επίπεδα άρδευσης και διακοσμητικής αξίας, ii) και ποσοτικοποίηση των αναγκών σε νερό των πράσινων στεγών με ενδημικά φυτά, με τη χρήση του ισοζυγίου του εδαφικού νερού

3 - να προσομοιώνουν τις ανάγκες σε νερό των πράσινων στεγών, όσον αφορά τον προγραμματισμό άρδευσης, με τη χρήση ενός μοντέλου που είναι προσαρμοσμένο σε γεωργικές εφαρμογές, και τις επεκτείνουν στο αστικό τοπίο
4 - να δοκιμαστεί η δυνατότητα χρησιμοποίησης Biocrusts σε πράσινες στέγες που βασίζονται στη χρήση των βρύων χωρίς επιπλέον νερό και συγκρίνοντας την απόδοση αυτών των οργανισμών με τις μέσες τιμές/αναμενόμενα πλεονεκτήματα μιας πράσινης στέγης, δηλαδή την ικανότητα να συγκρατούν το νερό
5 - για να δοκιμαστεί η υδρολογική απόδοση των πράσινων στεγών και την ικανότητα τους να αντικαταστήσουν τις λειτουργίες των οικοσυστημάτων.


The specific objectives of the project can be depicted as:

1 - to study green roofs as alternative urban landscapes, regarding low water requirements and the use of native species, in order to:

i) save water, ii) take advantage of environmental adaptations of native species, namely to drought conditions, to create landscape areas that maintain ecological, functional, aesthetic and recreational value, iii) avoid the introduction of invasive species, iv) and promote biodiversity and wildlife refuges in urban areas;

2 - to quantify the water requirements of landscape species/areas by:

i) quantifying the water requirements of a set of chosen native species using gravimetric measurements of potted plants, in relation with irrigation levels and ornamental value, ii) and quantifying the water requirements of green roofs with native plants, by the use of soil water balance;

3 - to simulate the water requirements of green roofs, regarding irrigation scheduling, by using a model formerly adapted to agricultural applications, extending it to landscape areas;

4 - to test the possibility of using Biocrusts in green roofs based on the use of mosses without additional water and comparing the performance of these organisms with the average/expected advantages of a green roof, namely the capacity to retain water;

5 - to test the hydrological performance of the green roofs and the capacity to replace ecosystem functions.

The main goal of the project can be resumed as to evaluate if these newly named "Biocrust Roofs", may be applied in Mediterranean areas without any additional water requirements or combined with low water use native plants, without compromising aesthetic value, enhancing biodiversity and sustainability, whilst facilitating a tool for climate change adaptation.

Ο κύριος στόχος του έργου εινα να αξιολογήσει εάν αυτές οι νέες "Biocrust Στέγες», μπορεί να εφαρμοστούν σε περιοχές της Μεσογείου, χωρίς οποιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις σε νερό ή σε συνδυασμό με χαμηλή κατανάλωση νερού και χρήση  ενδημικών φυτών, χωρίς συμβιβασμούς στην αισθητική αξία, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας , ενώ παράλληλα δημιουργείται ένα εργαλείο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
πηγη:shapedscape.com


*Biological Soil Crusts

Είναι ένα σύμπλεγμα μικροοργανισμών και κατώτερων φυτών που αναπτύσσεται στο ανώτερο στρώμα του εδάφους σε περιοχές όπου δεν αναπτύσσονται φυτά, π.χ. λόγω ανεπαρκούς βάθους ή βροχόπτωσης.
Στα περισσότερα μέρη του κόσμου τα οποία αφορούν, δηλαδή στις ξηρικές περιοχές, πρόκειται κυρίως για κυανοβακτήρια (ή κυανοφύκη)
Στα πιο υγρά αλλά υπερβολικά ψυχρά για ανώτερα φυτά τμήματα του κόσμου (στέπες, ψηλά βουνά) αφορούν κυρίως συμπλέγματα από βρύα, λειχήνες και κυανοβακτήρια.


Η δικτύωση των επιστημόνων που ασχολούνται με το θέμα : http://geodermatophilia.blogspot.gr/2012/12/biocrust-2013-madrid-third-circular-get.html
Μετάφραση από τον Κ. Τατση με την συμβολή του Μ. Αναστασιαδη