Κυριακή, 1 Ιουλίου 2018

Πληροφορίες στο ιστό για Φυτεμένα Δώματα -Info for green roofs

Βιβλία για τα φυτεμένα δώματα - Green Roof Books

Planting Green Roofs and Living Walls του-by Nigel Dunnett and Noel Kingsbury
Green Roof Plants: A Resource and Planting Guide του-by Edmond and Lucie Snodgrass
Small Green Roofs: Low-Tech Options for Greener Living του-by Nigel Dunned, Dusty Gedge, John Little, and Edmund Snodgrass

Έρευνες για φυτεμένα δώματα -Green Roof Research

Penn State University horticulture.psu.edu
 Το Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο του Καναδά απέδειξε ότι μια φυτεμένη στέγη εκτατικού τύπου  μειώνει την απαιτούμενη ενέργεια για ψύξη το καλοκαίρι  κάτά 75%
National Research Council of Canada found that an extensive green roof reduced the daily energy demand for air conditioning in the summer by over 75% www.nrc-cnrc.gc.ca

Έρευνα  ως προς την επίδραση του βάθους και της σύνθεσης του υποστρώματος
Study as to effect of substrate depth and composition. 
Michigan State University www.hrt.msu.edu
 Δίκτυο Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης της Πράσινης Οροφής
 Green Roof Environmental Evaluation Network
Edwardsville,Southern Illinois University, www.green-siue.com


Oργανισμοί Φυτεμένων Δωμάτων-Green Roof Organizations

International Green Roof Association (IGRA)http://www.igra-world.com/

Green Roofs for Healthy Cities greenroofs.org
GreenRoofs.com greenroofs.com