Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

Το πρασίνισμα της Μελβούρνης και του Σίδνεϊ


Το πρασίνισμα της Μελβούρνης και του Σίδνεϊ


Ο κήπος του τελευταίου ορόφου του Δήμου Μελβούρνης κτιρίου γραφείων στο Little Collins Street. Φωτογραφία: Τζέσικα Shapiro

       Οι ταρατσόκηποι και το πράσινο στους τοίχους είναι το τελευταίο πράγμα που προωθείται σε όλη την Μελβούρνη και Σίδνεϊ  σε επιχειρηματικές περιοχές του Κέντρου των πόλεων ώστε να καταστούν πιο ελκυστικές για τους εργαζόμενους, τους κατοίκους και τους επισκέπτες.
    Ενώ μερικοί μπορούν να δουν την ιδέα,  σαν  περίτεχνη δημιουργία  εξωτερικών χώρων καπνίσματος, ιδιοκτήτες κτίριων αγκαλιάζουν την ιδέα, ως μέρος της πλατφόρμας,για  βιωσιμότητά τους και αύξησης των κερδών και της αξίας τους.
   Οι πόλεις Μελβούρνης και  Σίδνεϊ έχουν εκδώσει νέες αναπτυξιακές πολιτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές, με στόχο την ενθάρρυνση της μετατροπής του τελευταίου ορόφου καθώς και δημιουργίας πράσινων τοίχων.
Έχουν ήδη εγκριθεί 49 πράσινες στέγες στην πόλη του Σίδνεϊ,  από απλές μέχρι ς και 2.600 τετραγωνικών μέτρων στο roof garden στο MCentral πολυκατοικίας στην οδό Harris, Pyrmont.Υπάρχει επίσης ένας μεγάλος κήπος στην ταράτσα στο 242 Little Collins Street, στην Melbourne.
Τα πράσινα τείχη που βρίσκονται σε 14 τοποθεσίες σε όλη την πόλη Σίδνεϊ, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου της Αυστραλίας – το 40Χ9μετρο σε υψος βαθμολογήμενο  με πράσινο αστέρι 1,- το Κτίριο Bligh. Το  Συμβούλιο πόλης του Σίδνεϊ θα αναλάβει μια σειρά μελετών σχετικά με τις πράσινες στέγες και  τοίχους στο Σίδνεϊ είναι αξιολογήσει τη στάση, το κόστος και τα οφέλη  ακόμα και πιθανές νέες θέσεις εργασίας ως μέρος της δημιουργίας μιας επίσημης πολιτικής. Επίσης, θα συσταθεί μια Στρατηγική Συμβουλευτική Ομάδα για να βοηθήσει στην ανάπτυξη της πολιτικής.
O Δήμαρχος του Σίδνεϊ Clover Moore είπε  ότι οι Πράσινες στέγες Θα μπορούσε να είναι απλές προσθήκες σε υπάρχοντα κτίρια ή νέα έργα που έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν σημαντικά το ποσό του χώρου αναψυχής στην πόλη.
μετάφραση Κώστας Τάτσης


The greening of Melbourne and Sydney


ROOFTOP gardens and green walls are the latest thing being pushed across the Melbourne and Sydney central business districts to make them more attractive to workers, residents and visitors.
While some may see the idea as just creating more elaborate outdoor smoking venues, which is not the plan, office and residential building landlords are embracing the idea as part of their sustainability platform.
One of the key issues for owners has been security and safety as most roofs are the end point for airconditioning ducts and now technology antennas
But the cities of Melbourne and Sydney are both issuing new development policies and guidelines, aimed at encouraging the conversion of a rooftop as well as integrating ''green walls'' into the office.
There are already 49 approved green roofs in the City of Sydney area, ranging from simple planter boxes to the a 2600-square-metre roof garden at the MCentral apartment building in Harris Street, Pyrmont.
There is also an extensive garden on the roof of 242 Little Collins Street, Melbourne. It is expected that as more properties are developed in the Docklands area, more green walls and gardens will be incorporated in the design.
Green walls are located at 14 sites across Sydney city, including Australia's largest - the nine-metre- high and 40-metre-long installation at the six-green-star-rated 1 Bligh Building. The City of Sydney Council will undertake a number of studies on green roofs and walls in Sydney to assess public attitudes, costs and benefits and source potential new locations as part of establishing a formal policy. It will also set up a strategic advisory panel to help develop the policy.
Sydney lord mayor Clover Moore said green roofs could be simple additions to existing buildings or new projects that have the potential to greatly increase the amount of recreational space in the city.


Read more: http://www.theage.com.au/business/the-greening-of-melbourne-and-sydney-20120704-21hip.html#ixzz1zgR9aGZ1
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου