Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012

Γιατί φυτεμένο δώμα?


Γιατί φυτεμένο δώμα?

Γιατί ένας ιδιοκτήτης θέλει να κατασκευάσει μία πράσινη στέγη?
          Οι απαντήσεις στο ερώτημα αυτό θα δώσουν και τις λύσεις.
Για να λάβουμε τις απαντήσεις απαιτείται, πρώτα  να αναρωτηθούμε κάποια πιο συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με το τι πράσινη στέγη που θέλει να δημιουργήσει, με τους μύθους που κυκλοφορούν και τα πλεονεκτήματα των φυτεμένων δωμάτων 
Ο σκοπός της δημιουργίας φυτεμένων δωμάτων/στεγών είναι η αναβάθμιση του περιβάλλοντος, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
Οι κυριότερες λειτουργίες της βλάστησης που εγκαθίσταται στην οροφή  των κτιρίων είναι, η βελτίωση του μικροκλίματος στην επιφάνεια της οροφής των κτιρίων με την αποφυγή ακραίων τιμών της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας, η προστασία του κτιρίου από τις ακραίες μεταβολές του περιβάλλοντος, η μείωση της απορροής των ομβρίων υδάτων μετά από έντονες βροχοπτώσεις, η συγκράτηση του νερού της βροχής  και η απόδοση του   στη φύση μέσω της εξατμισοδιαπνοής , η αύξηση της ατμοσφαιρικής υγρασίας με  τον καλύτερο έλεγχο των επιπέδων της σκόνης στην ατμόσφαιρα σε σχέση με στέγες που καλύπτονται από σκληρά υλικά, νερού καθώς και η αισθητική αναβάθμιση του τοπίου.
φυτεμενο δωμα EUROBANK CARDS Ταυρος κατασκευη ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ

Οι στόχοι της δημιουργία φυτεμένων δωμάτων στις οροφές των κτιρίων διακρίνονται σε :
 Περιβαλλοντικούς
  Ενεργειακούς
 Τεχνοοικονομικούς
 Περιβαλλοντικοί Στόχοι
Η σύγχρονη τάση σύμφωνα με τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής είναι η εγκατάσταση  βλάστησης στα κτίρια. Η οικολογική δόμηση τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί από τις πιο σημαντικές  μεθόδους για τη αναβάθμιση του περιβάλλοντος που ζούμε και εργαζόμαστε. Με την εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων/στεγών στις οροφές των κτιρίων επιτυγχάνουμε τους παρακάτω περιβαλλοντικούς στόχους :
·        Την αύξηση του ποσοστού της βλάστησης στον αστικό ιστό
·        Την δημιουργία νέων υπαίθριων χώρων πρασίνου και δικτύων «πράσινων αειφορικών» διαδρόμων στον αστικό ιστό
·        Την μείωση του φαινομένου της «θερμικής νησίδας»
·        Την μείωση της ηχορρύπανσης
·        Την διαχείριση των ομβρίων υδάτων και απόδοση αυτών στο περιβάλλον
·        Την μείωση της ποσότητας των υδάτων που απορρέει στο σύστημα των αποχετευτικών αγωγών   
·        Την μείωση της μόλυνσης του αέρα στον αστικό ιστό
·        Την  προάσπιση της οικονομίας και του περιβάλλοντος
·        Διατήρηση των φυτικών ειδών προς εξαφάνιση από τη χλωρίδα περιοχών που προστατεύονται σε αστικά ανεπτυγμένες περιοχές.
·        Δημιουργία φυσικού περιβάλλοντος για την αστική χλωρίδα και πανίδα

σχεδιο γιαφυτεμενο δώμα απο ECOFIT

στρωση αποστραγγισης σε φυτεμενο δωμα στην Γλώσαα Σκοπέλου

 Ενεργειακοί Στόχοι
Με την εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων/στεγών στις οροφές των κτιρίων δημιουργείται μια πρόσθετη ζώνη προστασίας του κελύφους του κτιρίου και ενισχύεται η θερμομόνωση του. Ο συνδυασμός της πολυεπίπεδης διαστρωμάτωσης εξειδικευμένων υλικών με την πυκνή βλάστηση επιτυγχάνει τους παρακάτω ενεργειακούς στόχους :
·        Την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
·        Την εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την βελτίωση της θερμομόνωσης του κτιρίου τόσο κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου όσο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
·        Την βελτίωση της θερμικής άνεσης των κατοίκων στο εσωτερικό των κτιρίων λόγω των καλύτερων θερμοκρασιών
 Τεχνοοικονομικοί Στόχοι
Η εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων/στεγών στις οροφές των κτιρίων δημιουργεί νέους λειτουργικούς χώρους ανάπαυλας και αναψυχής. Η λειτουργική, αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση αυξάνει την αξία του κτιρίου, διαμερίσματος, κατοικίας ενώ ταυτόχρονα συμβάλει στην επίτευξη τεχνοοικονομικών στόχων σε ατομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο από την ευρεία εφαρμογή των φυτεμένων δωμάτων/στεγών. Με την εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων/στεγών στις οροφές των κτιρίων επιτυγχάνουμε τους παρακάτω τεχνοοικονομικούς στόχους :
·        Την αύξηση της αξίας του ακινήτου.
·        Την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της στέγης και την προστασία της μόνωσης.
·        Την μείωση των κατασκευαστικών απαιτήσεων της στέγης όσον αφορά στο φυσικό, χημικό ή βιολογικό στρες  και ταυτόχρονα και  ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υδατοστεγανών μεμβρανών λόγω των μειωμένων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας.

φυτεμενο δωμα στο Κρανιδι στο Seaside Resortκατασκευη ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ

·        Την μείωση του κινδύνου φθοράς των υδατοστεγανών μεμβρανών από εξωτερικές μηχανικές πιέσεις, όπως επίσης και της αρνητικής επίδρασης των ανέμων.
·        Την δυνατότητα συγκράτησης νερού από βροχοπτώσεις
·        Την μείωση της ποσότητας των υδάτων που απορρέει στο σύστημα των αποχετευτικών αγωγών λόγω της συγκράτησης ποσοστού στο φυτεμένο δώμα και  της μείωση ταχύτητας απορροής του νερού.
·        Την μείωση του συντελεστή εκτόνωσης όσον αφορά στο αποχετευτικό σύστημα της περιοχής.
·        Την ενίσχυση της ηχομόνωσης του κτιρίου.
·        Την ενίσχυση της θερμομόνωσης του κτιρίου.

Την προστασία από πιθανότητα πυρκαγιάς.
Στην πράξη όλα είναι συνδυασμός όλων  των πλεονεκτημάτων  και  καλύτερο να αρχίσουμε με τη χρήση του χώρου στον τελευταίο όροφο η σε ένα δώμα.
          Είναι στόχος μη μετρήσιμος αλλά σημαντικότατος για την εξέλιξη της ζωής στην Μητρόπολη. Εκεί πλέον θα συγκεντρωθούν  οι ιδιοκτήτες, οι χρήστες και οι επισκέπτες των κτηρίων. 
Εάν η  απάντηση είναι ναι, τότε η πράσινη στέγη  θα γίνει  ένας κήπος στον τελευταίο όροφο με κύριο στόχο την απόλαυση, χαλάρωση και αναψυχή των επισκεπτών. Εάν η απάντηση είναι όχι, η πράσινη στέγη θα
να σχεδιαστεί για να καλύψει τους υπόλοιπους  οπτικούς, περιβαλλοντικούς, και ενεργειακούς στόχους
Κώστας Τάτσης
Γεωπονος
Ειδικός στα φυτεμένα δώματα
www.topiodomi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου