Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΜΑΤΩΝ


ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΜΑΤΩΝ

Η διασφάλιση μεγάλης διάρκειας ζωής μιας «πράσινης στέγης» προϋποθέτει τον
προσδιορισμό και την ανάλυση των παραγόντων που καθιστούν μια στέγη κατάλληλη για φύτευση.
Οι παράγοντες που εξετάζονται είναι οι εξής:
- Κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής
- Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της στέγης
- Ιδιαίτερες απαιτήσεις του φυτικού υλικού
φυτεμενο δώμα στο ξενοδοχείο Seaside Resort στο Κρανιδι κατασκευη ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ 

Κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής
Όσον αφορά στους παράγοντες που αφορούν στις κλιματολογικές συνθήκες μιας περιοχής λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
 • Το κλίμα της περιοχής
 • Το μικροκλίμα
 • Η συχνότητα και η ένταση των ετησίων βροχοπτώσεων
 • Η μέση ηλιοφάνεια
 • Η εμφάνιση περιόδων ξηρασίας
 • Η εμφάνιση περιόδων παγετού, με ή χωρίς την κάλυψη με χιόνι
 • Την κατεύθυνση των επικρατούντων ανέμων
Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της στέγης
Λαμβάνονται υπ'όψη οι εξής παράμετροι:
·         Περιοχές που είναι εκτεθειμένες στον ήλιο, περιοχές που σκιάζονται και περιοχές στις οποίες υπάρχει εναλλαγή ήλιου-σκιάς
·         Απορροή του νερού των βροχοπτώσεων από τη στέγη
·         Η επίδραση της εκπομπής καυσαερίων
·         Τα ρεύματα αέρα
φυτεμενο δώμα στο ξενοδοχείο Seaside Resort στο Κρανιδι κατασκευη ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ
 • Η έκθεση των επιφανειών της στέγης
 • Οι ανακλώσες επιφάνειες της κατασκευής
 • Επιπλέον αύξηση του φορτίου από νερό που προέρχεται από παρακείμενα κατασκευαστικά στοιχεία
 • Η κλίση απορροής της επιφάνειας της στέγης
 • Η φέρουσα ικανότητα του κτιρίου
 •  

Ιδιαίτερες απαιτήσεις του φυτικού υλικού

Για «πράσινες στέγες» εντατικού τύπου πρέπει να δοθεί προσοχή στους εξής παράγοντες:
- Συγκεκριμένα είδη φυτών, κυρίως αειθαλών, έχουν μειωμένη αντοχή στις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη χειμερινή περίοδο και όταν η πυκνότητα φύτευσης δεν είναι μεγάλη
- Οι θάμνοι που επιλέγονται για τοποθέτηση σε εκτεθειμένες θέσεις πρέπει να είναι ανθεκτικοί στους ανέμους
- Ορισμένα είδη φυτών είναι ευαίσθητα στο ανακλώμενο φως και την αυξημένη θερμοκρασία. Όλα τα είδη φυτών είναι ευαίσθητα στο μολυσμένο αέρα, καθώς επίσης και στην εκπομπή θερμού ή ψυχρού αέρα
Για «πράσινες στέγες» εκτατικού τύπου πρέπει να δοθεί προσοχή στους εξής παράγοντες:
- Η επίδραση των ανέμων και της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας στα αποθέματα νερού
- Οι απαιτήσεις των φυτών που αναπτύσσονται σε ξηρή ατμόσφαιρα
-  Και σ' αυτή την περίπτωση τα είδη φυτών είναι ευαίσθητα στο μολυσμένο αέρα, καθώς επίσης και στην εκπομπή θερμού ή ψυχρού αέρα
-  Η επιλογή ειδών πρασίνου ανάλογα με τα επίπεδα της περιοδικής ή μόνιμης υγρασίας σε συνθήκες σκιάς ή σε υγρές περιοχές

Κώστας Τάτσης
Γεωπονος
Ειδικός στα φυτεμένα δώματα
www.topiodomi.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου