Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

ΣΥΜΠΌΣΙΟ "ΦΥΤΕΜΕΝΕΣ ΣΤΈΓΕΣ"


ΣΥΜΠΌΣΙΟ " φυτεμενεσ ΣΤΈΓΕΣ"στην  ΣΧΟΛΉ DU BREUIL ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΊΟυ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΎ τησ  ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΌΤΗΤΑΣ

Σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας (CNFPT) και Natureparif
Στέγες: το "πράσινο ρούχο" αστικού οικοσυστήματος;
Ημέρα Μελέτη για την ανάπτυξη της βλάστησης στο Ile-de-France
Την Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου από τις 8:30 έως 17η
Μπορείτε να εγγραφείτε μέσω ταχυδρομείου με eric.lemasson @paris.fr ή marilyn.jeuilly @ paris.fr.

RENCONTRE, DÉBAT , ÉVÉNEMENT

COLLOQUE "TOITURES VÉGÉTALISÉES" # LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉCOLE DU BREUIL ET DE L’OBSERVATOIRE PARISIEN DE LA BIODIVERSITÉ

En partenariat avec le Centre National de la Fonction Publique (CNFPT) et Natureparif
Toitures végétalisées : de la « parure verte » à l’écosystème urbain ?
Journée d’étude pour le développement de la végétalisation en Île-de-France
Vendredi 23 novembre de 8h30 à 17h
Vous pouvez vous inscrire par mail auprès de eric.lemasson@paris.fr ou de marilyn.jeuilly@paris.fr .
Au programme :
8h30 Accueil
Animation : Gilles LECUIR, responsable du pôle Forum des acteurs, Natureparif
9h Introduction
 • Fabienne GIBOUDEAUX – Adjointe au Maire de Paris chargée des espaces verts et de la biodiversité
 • Régine ENGSTRÖM – Directrice des Espaces verts et de l’Environnement, Ville de Paris
 • Philippe JACOB – Agence d’Ecologie Urbaine, Ville de Paris
9h15 Histoire et prospectives
Des toitures enherbées aux jardins sur dalles, typologie et formes de la nature dans les villes
 • Yann WATKIN – Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Île-de-France (IAU)
Quelles pratiques des toits verts à l’étranger ?
 • Dusty GEDGE – European Federation of Green Roof Associations
État des lieux et projets à Paris et en Île-de-France
 • Mehand MEZIANI – Agence Parisienne d’Urbanisme (APUR)
 • Cédissia de CHASTENET – Direction de l’Urbanisme, Ville de Paris
 • Laura ALBARIC – Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine de la Seine Saint-Denis
10h45 Pause
11h Les atouts de la végétalisation des toitures
Rétention des eaux de pluie et isolation thermique : sortir le vrai du faux avec des données chiffrées
 • Maeva SABRE et Rémi BOUCHIE – Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)
Les services écosystémiques délivrés par les toitures végétalisées
 • Yann DUSZA – Ecole Normale Supérieure
Approche globale et analyse de cycle de vie : quels types de toitures végétalisées voulons-nous ?
 • Marc BARRA – Natureparif
Concilier esthétique et écologie dans le geste architectural ?
 • Claude GUINAUDEAU – Renzo Piano Building Workshop *
12h30 Pause déjeuner
14h Favoriser les toitures végétalisées en Île-de-France
Expérimentation de diversification de la palette végétale sur le bâtiment administratif de la DEVE et présentation du guide technique réalisé par la Ville de Paris
 • Dorothée DESCAMPS – Direction des Espaces verts et de l’Environnement, Ville de Paris
Des expérimentations toujours nécessaires
 • Frédéric MADRE – Muséum National d’Histoire Naturelle
Les outils réglementaires et financiers
 • Cédissia DE CHASTENET – Direction de l’Urbanisme, Ville de Paris
 • Alexandre NEZEYS – Direction la Propreté et de l’Eau, Ville de Paris
15h30 Pause
15h45 Mise en œuvre et gestion : retours d’expérience
Le jardin sur le toit, jardin d’insertion sur un gymnase dans le 20e arrondissement de Paris
 • TOA architectes
L’Arche aux petites bêtes du Zoo de Thoiry
 • Philippe PEIGER – Jade Paysage
La toiture-terrasse au Parc Georges Valbon à la Courneuve
 • Laura ALBARIC – Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine de la Seine Saint-Denis
16h45 Conclusion
 • Fabienne GIBOUDEAUX – Adjointe au Maire de Paris chargée des espaces verts et de la biodiversité
* Sous réserve
Rendez-vous à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville
5, rue Lobau - 75004 Paris - Métro Hôtel de Ville.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου