Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

ARCHITECTS & ENGINEERS IN LA REIMAGINE BILLBOARDS AS GARDENS ή Επανασχεδιάζοντας πινακίδες ώς κήπους....


Τώρα, αυτό φαίνεται σαν μια καλή ιδέα: μια ομάδα αρχιτεκτόνων και μηχανικών που ονομάζεται Urban Air προσπαθούν να μετατρέψουν μια  εγκαταλειμένη πινακίδα δίπλα στο Αυτοκινητόδρομος 10 LA σε  κήπο μπαμπού κήπο.
Η τεχνική: απομακρύνουν τη σήμανση, την εγκατάσταση  και στη συνέχεια  φυτεύεται το μπαμπού, και στη συνέχεια εγκαταστήστε σταλάκτες νερού και αισθητήρες για να βεβαιωθούν ότι  αρδεύονται   σωστά      Αν είναι επιτυχής με την πρώτη ένδειξη η ομάδα θέλει να δημιουργήσει παρόμοια κήπους σε ολόκληρη τη χώρα.
(Urban Air)
(URBAN AIR)
Now this looks like a good idea: a group of architects and engineers called Urban Air are trying to turn a billboard next to LA’s 10 Freeway into a suspended bamboo garden. The technique: they remove the signage, install planters and then the bamboo, and then install water misters and sensors to make sure it’s properly irrigated. Voila! If it’s successful with the first sign the group wants to create similar gardens across the country. The ambitious plan is being crowd-funded through Kickstarter and with 46 days left has raised nearly $6,000 of its $100,000 goal as of this publishing. You can check out their Kickstarter campaign and contribute here.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου