Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016

Προκατασκευασμένοι τάπητες παχύφυτων Sod succulents carpets for green roofsπροκατασκευασμένος τάπητας από τα φυτώρια le amanti del Sole 
Συχνά στα φυτεμένα δώματα εκτατικού τύπου  φυτεύουμε παχύφυτα  Τα μεσηβριάνθεμα/Μesembryanthemoides είναι μία από τις πέντε οικογένειες όπως Ruschioidea, Alzoaidea, Sesuvioidea , Tatragonioigea που απαρτίζουν την οικογένεια Αlzoaceae Συχνά βρίσκουμε και σε συνδυασμούς με φυτά των οικογενειών  Lilliacea & Crassulaceae


sod carpet from nursery Le amanti del Sole 
Το πλεονέκτημά τους είναι  η μεγάλη τους αντοχή στην ξηρασία οπότε πρακτικά χρειάζονται ελάχιστα τα ποτίσματα το καλοκαίρι  Η ελάχιστη  απαίτηση που έχουν σε συντήρηση είναι σημαντικό προσόν ενώ  μειονέκτημα  είναι η αδυναμία να είναι βατά τα δώματα  

Έχουν καλή ανθοφορία με φωτεινά άνθη  και μικρή σε ύψος  αλλά πολύ πυκνή ανάπτυξη  

Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία  πολυετών καταπράσινων φυτεμένων δωμάτων και  κήπων, τόσο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, βεράντες, οδικούς κόμβους πρανή ακόμα και  κάθετοι κήποι, δίνοντάς τους τον τόνο και το χρώμα σε κάθε περίοδο του έτους.The species used in the Mediterranean is usually /
 Τα είδη που χρησιμοποιούμε στην Μεσόγειο είναι συνήθως :
Aeonium    
Aptenia    
Bulbine
Carpobrotus    
Cephalophyllum
Cheiridopsis
Corpuscularia
Cotyledon
Crassula
Echeveria    
Glottiphyllum    
Kalanchoe
Malephora    
Oscularia    
Ruschia
Sedum
Often  at the extensive green roofs we plant sod succulents carpets. Mesembryanthemoides is one of the five subfamilies we use as Ruschioidea, Alzoaidea, Sesuvioidea, Tatragonioigea constituting family Alzoaceae often found in combination with plants Lilliacea & Crassulaceae families

Their advantage is their high resistance to drought so practically they have small irrigation  needsat the  summer The minimum requirement in maintenance is important skill while disadvantage is the inability towalk on  the roofsHave good blooming with bright flowers,  small in height but very dense development

This allows the creation of perennial lush green roofs and gardens, both indoors and outdoors, terraces, road junctions slopes and even vertical gardens, giving them the tone and color in every season of the year.


FROMQ http://www.leamantidelsole.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου