Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Ενας πρωτοποριακός Κήπος σε γέφυρα πάνω από τον Τάμεση

           Μια νέα προσέγγιση για τον σχεδιασμό γεφυρών και οδών κυκλοφορίας οδηγεί σε ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα έργα στο Λονδίνο: μια γέφυρα ουσιαστικά κήπος  πάνω από τον Τάμεση. Ένα έργο που θα αυξήσει την ελκυστικότητα της πόλης ως τουριστικού προορισμού, λένε οι αξιωματούχοι. Το προσχέδιο αυτού του έργου έχει εγκριθεί από τον Boris Johnson ο οποίος έχει διατελέσει δήμαρχος του Λονδίνου από το 2008 και το υποστήριξε η υπουργός οικονομικών   Joanna Lumley
          Έχει σχεδιαστεί από το  Heatherwick Studio, και προορίζεται να είναι μια νέα πεζογέφυρα που συνδέει το σταθμό του υπογείου σιδηροδρόμου Temple με την South Bank πάνω  από τον Τάμεση.Το Λονδίνο είναι ήδη μία από τις πιο πράσινες μητροπόλεις στον κόσμο, και ένα έργο όπως αυτό θα είναι μια άλλο ένα  σήμα κατατεθέν
Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα-έργο θα είναι μια σημαντική διαδρομή πεζών μεταξύ Βορρά και Νότου, που θα περιλαμβάνει πέρα από τα φυτά, τα δέντρα  μονοπάτια που ελίσσονται  με διαβάσεις πεζών που μπορεί να χρησιμοποιούνται και να απολαμβάνουν όλοι οι πεζοί. Το φιλόδοξο σχέδιο, με επικεφαλής τον Κήπο Bridge Trust, θα εμπλουτίσει την ποικιλομορφία του Λονδίνου στο τοπίο και την τεχνολογία.Δυστυχώς, σε αυτό το νέο  έργο -γέφυρα ποδήλατο  δεν θα επιτρέπεται.
Η South Bank προσελκύει ήδη έναν μεγάλο αριθμό επισκεπτών σε γκαλερί τέχνης, θέατρα, αίθουσες μουσικής και εστιατόρια.Η δομή της γέφυρας πλαταίνει και στενεύει και θα είναι η βάση για ένα νέο είδος  κήπου. Οι επισκέπτες,  περαστικοί και τουρίστες, όχι μόνο θα περπατούν με ασφάλεια σε αυτή τη γέφυρα, αλλά θα έχουν επίσης θέσεις για να σταθούν ξεκουραστούν και να θαυμάσουν το τοπίο,  τις  προκυμαίες και το  ποτάμι. Για το σκοπό αυτό, θα υπάρξει μια σειρά από  μπαλκόνια θέασης γυρω από τα κύρια μονοπάτια.
 Η Φύτευση στη Γέφυρα
Το έργο  ενοποιεί την βόρεια και την νότια όχθη του ποταμού Τάμεση στην περιοχή  του Ουεστμίνστερ και Λάμπεθ. Ο κήπος φυτεύεται στο κατάστρωμα της γέφυρας  και θα είναι ένα μείγμα από 270 δέντρα (περίπου 45 είδη), θάμνους, ποώδη φυτά, αναρριχητικά , πολυετή φυτά και χόρτα (τόσο ενδημικά όσο  και μη ιθαγενή είδη).
           Η Γέφυρα  θα έχει  από δύο προβλήτες που θα χρησιμοποιηθούν κατά κύριο λόγο για τη φύτευση δέντρων και φυτών στον υπόροφο. Θα υπάρχει φροντίδα και διαχείριση για  τα δέντρα στη γέφυρα ώστε  να διασφαλιστεί ότι κανένα δέντρο δεν θα  υπερβαίνει τα 15 μέτρα ύψος. Η ανωδομή της γέφυρας θα συγκρατήσει το έδαφος και το υπέδαφος για να υποστηρίξει τον κήπο στο επίπεδο της γέφυρας. Το βάθος του εδάφους θα ποικίλει από περίπου 2 m έως 0,3 m.
Η Γέφυρα Κήπων σε αριθμούς:
• Έκταση του ανοίγματος της γέφυρας: 366 m 
• Πλάτος της γέφυρας κυμαίνεται 30 έως 6,5 m 
• Πλάτος του μονοπατιού: 4 m 
• Προβλήτες: 2 
• Έκτασή  του κήπου στην  γέφυρα: 6.000 τ.μ. 
• Αριθμός  χρηστών σε ένα χρόνο: 7.000.000 
• Εκτιμώμενο κόστος: 175 εκατ £ 
• Δημόσιες επενδύσεις:60 εκατ  £
• Εκτιμώμενο κόστος ανά τμ κήπο: £ 20.000
Υπάρχει και  μια μεγάλη αντίθεση με το έργο αυτό, το οποίο έχει εγείρει πολλά ερωτήματα σχετικά με το υψηλό κόστος, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και ποιο θα είναι το κέρδος  από την εφαρμογή αυτού του έργου. Οι υποστηρικτές του σχεδίου έχουν ήδη φανταστεί τον εαυτό τους να ξεκουράζεται  σε αυτό το ονειρικό κήπο. Πολίτες  και από τις δύο πλευρές του Τάμεση ανησυχούν για τα πλήθη των τουριστών που θα εισβάλουν γειτονιά τους, ενώ οι αρχές θέλουν να δουν αυτό το έργο να  ξεκίνά.
Η θεαματική γέφυρα κήπος στο New London  έχει εγκριθεί.Θα μπορούσε να είναι μια καταστροφή;Είναι ένα πολύ δύσκολο έργο  για να προβλέψει ποια είναι τα δυνατά σημεία αυτού του σχεδίου  και αν υπερτερούν στις αδυναμίες. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο-εκτός από το γεγονός ότι η κατασκευή της γέφυρας είναι υπό αμφισβήτηση- είναι ότι  το Heatherwick Studio  έκανε όλους να ονειρευτούμε  μια βόλτα σε αυτή τη φουτουριστική γέφυρα.To δεύτερο ερώτημα είναι γιατί ο κήπος είναι ακριβώς με 20000 λίρες ενω αν κατασκευαζόταν δρόμος με ανάλογο κόστος όχι?
πηγή μετάφρασης :http://landarchs.com/groundbreaking-garden-bridge-thames-developed-london/
ανάλογα άρθρα: 

Oi κρεμαστοί κήποι του Λονδινου


A Groundbreaking Garden Bridge Over Thames to be Developed in London

Garden Bridge, by Heatherwick Studio, London, UK.

A new approach to designing bridges and traffic routes leads to one of the most controversial projects in London: a garden bridge over The Thames. A project that will increase the global attractiveness of the city as a tourist destination, say officials. The blueprint of this project has been approved by Boris Johnson who has served as Mayor of London since 2008 and is championed by British national treasure Joanna Lumley.
The London Garden Bridge project has been designed by Heatherwick Studio, and is intended to be a new pedestrian bridge that links the Temple Underground Station with the South Bank over Thames. This idea follows Transport for London’s trend for projects that improve pedestrian links across the river. London is already one of the greenest cities of its size in the world, and a project like this will be another iconic trademark.
Garden Bridge. Image credit: ARUP
Garden Bridge. Image credit: ARUP

No to cycling on bridge over Thames

This innovative project will be an important pedestrian route between north and south, that will feature plants, trees, woodland and meandering walkways to be used and enjoyed by all pedestrians. The ambitious project, lead by The Garden Bridge Trust, will enrich London’s diversity in landscape and technology. Unfortunately, on this new bridge cycling will not be permitted.
Garden Bridge. Image credit: ARUP
Garden Bridge. Image credit: ARUP
South Bank already attracts a large number of visitors to its art galleries, theatres, music halls and restaurants. The bridge’s structure widens and narrows and will be the groundwork for a new kind of suspended garden. Visitors, commuters and tourists will not only walk safely on this bridge but will also have special places to stop and admire the remarkable waterfronts and the river setting. For this purpose, there will be a series of viewing balconies radiating from the primary paths.
Awesome Bridge Related Articles That You Don’t Want to Miss:
Planting on the Bridge
The Garden Bridge project claims lands on both the north and south banks of the River Thames within the City of Westminster and the London Borough of Lambeth. The garden planted on the deck of the bridge will be a mix of 270 trees (approximately 45 species), shrubs, herbaceous plants, climbers, perennials and grasses (both native and non-native species).
Garden Bridge. Image credit: ARUP
Garden Bridge. Image credit: ARUP
The Garden Bridge will be supported by two piers that will be predominantly used for tree planting and lower growing species. The trees on the bridge would be managed to ensure no tree exceeds 15 m in height. The superstructure of the bridge would hold the soil and subsoil to support the garden at bridge deck level. The soil depth would vary from approximately 2 m to 0.3 m.
The Garden Bridge in Numbers:
• the extent of the bridge span: 366 m
• the width of the bridge varies from 30 to 6.5 m
• The width of the footpath: 4 m
• numbers of piers: 2
• area of the garden on the bridge: 6,000 sqm
• number of users a year: 7 million
• estimated cost: £ 175 million
• estimated public investment: £ 60 million
• estimated cost per garden sqm: £ 20.000
There is a lot of opposition to this project, which has raised many questions regarding the high cost, the environmental impact, and what will be gained by implementing this project. Supporters of the project already imagine themselves walking in this dreamlike garden. Citizens from both sides of the Thames are concerned about the crowds of tourists who will invade their neighborhood, whilst the authorities are keen to see this project started.
It’s a very tough task to anticipate if the key strengths of this project outweigh the the weaknesses. But what is for sure, beside the fact that the construction of the bridge is being challenged, it’s that Heatherwick Studio made us all dream about a walk on this futuristic bridge.

1 σχόλιο: