Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Οργάνωση διαχείρισης φυτεμένων δωμάτωνΗ ΠΡΑΣΙΝΗ  στέγη  θεωρείται   παραγωγική και αποτελεσματική λύση περιβαλλοντικής αναβάθμισης  σε αστικές περιοχές σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, πολλοί δεν καταλαβαίνουν τη συνεχή ανάγκη να διατηρηθούν αυτές οι οροφές, ώστε να μην μετατρέπονται σε ζούγκλα  και ενδεχομένως να βλάψουν το   ίδιο το κτήριο που  είναι ένα μέρος του.  Η Πράσινη στέγη απαιτεί  συντήρηση που πρέπει να είναι οικονομική και σχετικά εύκολη, αλλά πρέπει να αναπτυχθεί με  ένα σχέδιο.

Πολλές  χώρες και περιοχές, όπως το Τορόντο του Καναδά,  απαιτούν τώρα ένα πρόγραμμα συντήρησης που πρέπει να υποβάλλεται, όταν ένα κτήριο θα πάρει άδεια για μια πράσινη στέγη. Στην Ουάσινγκτον, DC, οι επιθεωρήσεις στον τελευταίο όροφο απαιτούνται να πραγματοποιούνται  δύο φορές το χρόνο. Πολλά συστήματα και εταιρείες  πράσινων στεγών απαιτούν συνεχή συντήρηση, ως προϋπόθεση για να διατηρηθεί η εγγύηση για τα προϊόντα τους.

Ο σχεδιασμός Πράσινης στέγης και η επιλογή φυτικών ειδών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις συντήρησης, τόσο του συστήματος που χρησιμοποιείται όσο  τα φυτά πάντα σε σχέση με το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε. Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα συστήματα που απαιτούν πολύ λίγη συντήρηση και είναι ελαφρά σε  βάρος- κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την  κατασκευή του κτιρίου ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συστήματα εκτατικού τύπου φυτεμένου δώματός Αντίστοιχα τα συστήματα εντατικού τύπου απαιτούν και ένταση ενεργειών και συντήρησης

Στις παραπάνω φωτογραφίες, το πράσινο σύστημα οροφής στα αριστερά είναι ένα τεχνολογικά προηγμένο σύστημα που χρησιμοποιεί συνθετικά στρώματα κατακράτησης με ειδικό  εδαφικό υπόστρωμα ανάπτυξης. Δεν είναι απαιτητικό στη συντήρηση και ελαφρύτερο σε βάρος σε σύγκριση με την φωτογραφία στα δεξιά, ένα σύστημα με εντατικού τύπου  υποδομή και  παχύ εδαφικό υπόστρωμα . Το παχύτερο σύστημα πράσινης στέγης δεν είναι μόνο βαρύτερο, είναι επίσης ικανό να δεχθεί δέντρα  ή χλοοτάπητες και απαιτεί σημαντικά περισσότερες ενέργειές σε αυτούς τους χώρους.

Προτείνουμε τις παρακάτω ενέργειες και αρχές συντήρησης φυτεμένων δωμάτων


Επιλογή φυτών
Καλό είναι να επιλέγονται τοπικές ποικιλίες  εύρωστα και ανθεκτικά στην ξηρασία φυτά, όπως αρωματικά, ξηροφυτικά μεσογειακά είδη. Το προσωπικό συντήρησης θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τα φυτά στην  στέγη και τις προτίμησης αισθητικής του ιδιοκτήτη, και ποιά  «ζιζάνια» μπορούν  ή δεν μπορούν  να γίνουν  ανεκτά .

Σχέδιο Άρδευσης
Η πρόσβαση στο νερό, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας,  στον τελευταίο όροφο είναι κρίσιμη για συμπληρωματική άρδευση στη φάση εγκατάστασης και κατά τη διάρκεια περιόδων ξηρασίας. Είναι υποχρεωτικό να υπάρχει σύστημα άρδευσης που μια δύο φορές την εβδομάδα θα συμπληρώνει το νερό που χάνουν τα φυτά κατά την εξάμηνη ξηρή περίοδο . Στην περίπτωση του εντατικού τύπο η άρδευση μπορεί να είναι και καθημερινή.


Σχέδιο Λίπανσης
Μια ετήσια εφαρμογή λιπάσματος αργής αποδέσμευσης, συνήθως την άνοιξη, βοηθά τα φυτά  με θρεπτικά συστατικά  για μια περίοδο 3-9 ​​μηνών. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εφαρμογής χημικών λιπάνσεων  στα φυτά.
Έλεγχος Ζιζανίων
Το Βοτάνισμα είναι απαραίτητο σε όλες τις πράσινες στέγες. Χωρίς την κατάλληλη συντήρηση,  η επέκταση των  ζιζανίων μπορεί να  κυριαρχήσουν  σε μια πράσινη στέγη και αποτελούν απειλή για τον αρχικό σχεδιασμό πράσινης στέγης. Ξυλώδη φυτά μπορούν ενδεχομένως να βλάψουν  και την μεμβράνη στεγανοποίησης. Τα συστήματα  διαστρωμάτωσης φυτεμένων δωμάτων  που χρησιμοποιούμε στην λεκάνη της Μεσογείου με συνθετικά στρώματα κατακράτηση νερού είναι λιγότερο φιλόξενα για επιβλαβή ζιζάνια από τα συστήματα με παχύ υπόστρωμα ανάπτυξης. Συνεπώς, αυτοί οι τύποι  συστημάτων  απαιτούν λιγότερες επεμβάσεις  ρουτίνας.
Επιθεώρηση αποστράγγισης
 Η Επιθεώρηση των διαδρομών αποστράγγισης είναι πολύ σημαντική. Αποκλεισμένες αποχετεύσεις και η συγκέντρωση του νερού μπορεί να προκαλέσει την αποσύνθεση ριζών,  καταστροφή φυτών και ζημιά στην υποδομή του κτηρίου.Τα φρεάτια ελέγχονται σχολαστικά και καθαρίζονται

Οργάνωση διαχείρισης της Πράσινης στέγης

Μία  σωστά εγκατεστημένη  πράσινη στέγη που είναι καλά σχεδιασμένη έχει  απαιτήσεις συντήρησης της που είναι συνήθως ελάχιστες δυνατές . Ωστόσο, θα πρέπει να εξακολουθεί να υπάρχει ένα άτομο ή μια ομάδα που είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση του συστήματος, την εκτέλεση επισκέψεων 3 ή 4 φορές το χρόνο ή περισσότερες αν είναι εντατικού τύπου. Αν το ακίνητο ή  ο ιδιοκτήτης  δεν έχει το προσωπικό για να το κάνει αυτό, συνιστάται να προσληφθεί ένας επαγγελματίας πράσινου, κηπουρός ή εταιρεία  ανάδοχος συντήρησης  της στέγης με εμπειρία στα φυτεμένα δώματα και με  κατάρτιση  και στην εργασία σε ύψος. 
Μια  έκθεση θα πρέπει να γραφτεί σε κάθε επίσκεψη και θα πρέπει να καταγράφονται και οι  καιρικές συνθήκες που υπήρχαν στο προηγούμενο διάστημα σε σχέση με τα ευρήματα. Οι φωτογραφίες είναι ένα must για μελλοντική αναφορά και αποδείξεις  για πιθανά προβλήματα ή απαιτήσεων  για την εγγύηση που δίνουν οι εταιρείες υποδομών φυτεμένων δωμάτων και κατασκευαστικές εταιρείες .


Οι κατευθυντήριες οδηγίες  στην χώρα μας αναφέρουν συγκεκριμένα :

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την διαβίωση και υγιή ανάπτυξη των φυτών αλλά και την σωστή λειτουργία του συστήματος υποδομής είναι απαραίτητος ο διαχρονικός έλεγχος και η συντήρηση των φυτεμένων δωμάτων.
Η διαχείριση του φυτεμένου δώματος/στέγης περιλαμβάνει :
• Συντήρηση του συστήματος υποδομής
• Συντήρηση του συστήματος άρδευσης
• Διαχείριση των φυτεμένων επιφανειών
Ανάλογα με τον τύπο του φυτεμένου δώματος/στέγης, αλλά και το είδος των φυτών που αναπτύσσονται σε αυτό, καθορίζονται οι απαραίτητες επισκέψεις εξειδικευμένου συνεργείου ανά μήνα / έτος, καθώς και οι απαραίτητες επεμβάσεις .
Στα ιδιωτικά έργα συνίσταται η σύνταξη συμφωνητικού συντήρησης όπου θα περιγράφονται αναλυτικά όλες οι απαραίτητες εργασίες διαχείρισης και θα προσδιορίζεται ο χρόνος παράδοσης του έργου.

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
1.1 Γενικά
Καθ΄ολη την διάρκεια ζωής του φυτεμένου δώματος είναι ο απαραίτητος έλεγχος και η συντήρηση του συστήματος υποδομής.Η συχνότητα εμφάνισης προβλημάτων και η ανάγκη λήψης μέτρων εξαρτάται από:
• την ποιότητα της στεγανωτικής μεμβράνης και την σωστή τοποθέτηση της όπως προδιαγράφεται από τον οίκο κατασκευής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα σημεία ενώσεων των φύλλων της μεμβράνης .
• την ποιότητα, την αντοχή στην γήρανση και την σωστή τοποθέτηση της χρησιμοποιούμενης αντιριζικής μεμβράνης. Η επικάλυψη των άκρων της και οι ενώσεις των φύλλων της μεμβράνης πρέπει να γίνονται υποχρεωτικά όπως προδιαγράφεται από τον οίκο κατασκευής. Σε περίπτωση που
προδιαγράφεται οι ενώσεις των αντιριζικών μεμβρανών να γίνονται με χρήση ειδικής κόλλας, η χρησιμοποιούμενη κόλλα πρέπει να διαθέτει αντιριζική προστασία.
• την ποιότητα , το είδος των χρησιμοποιούμενων φύλλων προστασίας και την σωστή τοποθέτηση, όπως προδιαγράφεται από τον οίκο κατασκευής τους .
Το γύρισμα όλων των μεμβρανών στα στηθαία και στις παρειές των δωμάτων σε ύψος μεγαλύτερο κατά 5-10εκ. από την ανώτερη στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών.
• Τη σωστή στερέωση όλων των μεμβρανών. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω αναφερόμενα ο έλεγχος του συστήματος υποδομής απαιτείται να είναι συχνός και όχι σε διαστήματα μεγαλύτερα του εξαμήνου. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν προβλήματα απαιτείται η άμεση επίλυση τους και αυξάνεται η συχνότητα των επισκέψεων ελέγχου. 
Ο έλεγχος του συστήματος υποδομής περιλαμβάνει :
1. Έλεγχος λειτουργίας της καλής αποστράγγισης και απομάκρυνσης του πλεονάζοντος νερού.
• Έλεγχος των υδρορροών
• Έλεγχο φρεατίων απορροής
• Έλεγχος περιμετρικής ζώνης υπερχείλισης
2. Έλεγχος περιμετρικής στήριξης μεμβράνης στεγανοποίησης και των
υλικών υποδομής.
3. Έλεγχος αρτιότητας της υποδομής
4. Έλεγχος του ποσοστού οργανικής ουσίας στο υπόστρωμα ανάπτυξης
των φυτών.

1.2 Έλεγχος λειτουργίας της αποστράγγισης
Καθ΄όλη την διάρκεια ζωής του φυτεμένου δώματος είναι απαραίτητος ο έλεγχος της καλής αποστράγγισης και απομάκρυνσης του πλεονάζοντος νερού από το σύστημα υποδομής.
Για τον έλεγχο της καλής αποστράγγισης και απομάκρυνσης του πλεονάζοντος  νερού από το σύστημα υποδομής, κατά την επίσκεψη του στο δώμα ο υπεύθυνος συντήρησης, ελέγχει και καθαρίζει τις υδρορροές στις οποίες είναι τοποθετημένα τα φρεάτια ελέγχου. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες και σε ειδικά σημεία των σωληνώσεων.
Ελέγχει και καθαρίζει τα φρεάτια απορροής από τυχόν ρίζες και τμήματα υλικών εδαφικού υποστρώματος. 
Ελέγχει αν υπάρχει αδρανές υλικό ή ύπαρξη ριζωμάτων και τα απομακρύνει στις ζώνες υπερχείλισης, που είναι κατασκευασμένες από αδρανή υλικά /βότσαλο στην περίμετρο των φυτεμένων δωμάτων/στεγών . Καθαρίζει την ζώνη των φυτών που αναπτύσσονται κοντά στην περίμετρο του φυτεμένου
δώματος και απομακρύνει τα φυτά που έχουν επιθετικό ριζικό σύστημα.

1.3 Έλεγχος μηχανικής στήριξης της μεμβράνης στεγανοποίησης και των υλικών υποδομής.
Για την καλή λειτουργία της στεγανοποίησης και αντιρριζικής προστασίας είναι απαραίτητος ο έλεγχος της περιμετρικής στερέωσης των μεμβρανών στο στηθαίο. Ελέγχονται όλα τα στοιχεία της μηχανικής στερέωσης των υλικών υποδομής.
Πραγματοποιείται έλεγχος γήρανσης των υλικών υποδομής στα σημεία που είναι εκτεθειμένα στον ήλιο και γίνεται αποκατάσταση αυτών .
Επισκευάζονται άμεσα προβλήματα και στεγανώνονται οι μικρές οπές που τυχόν υπάρχουν .
Κάθε τριετία είναι υποχρεωτική η ανανέωση της πολυουρεθανικής μαστίχης που σφραγίζει το ειδικό μεταλλικό τεμάχιο μηχανικής στερέωσης.

1.4 Έλεγχος αρτιότητας της υποδομή
Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι έχει διαρραγεί η υποδομή του φυτεμένου δώματος γίνεται διερεύνηση να βρεθούν τα σημεία που πιθανά από προηγούμενες εργασίες έχει διαρραγεί η υποδομή και επισκευάζονται άμεσα ,

1.5 Συμπλήρωση οργανικής ουσίας
Μετά την πάροδο πέντε ετών από την κατασκευή του φυτεμένου δώματος είναι απαραίτητος ο έλεγχος του ποσοστού της οργανικής ουσίας στο υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών. Αν το ποσοστό της οργανικής ουσίας είναι μικρότερο κατά 70% μάζας από το αρχικό ποσοστό οργανικής ουσίας στο υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών , είναι απαραίτητη η επιφανειακή πλήρωση με οργανική
ουσία με την μορφή κομπόστας ή χουμικών.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Η συντήρηση του συστήματος άρδευσης θα περιλαμβάνει, σε συνεχή βάση, όλες τις αναγκαίες εργασίες παρακολούθησης και καθαρισμού του συστήματος  και αντικατάστασης των τμημάτων που υπέστησαν βλάβη (καθαρισμός, επισκευές διαρροών, εκπλύσεις, ρυθμίσεις βαλβίδων μείωσης πίεσης και άλλων συσκευών, αντικατάσταση διαφόρων σωλήνων και σταλακτών, αντικατάσταση
εξοπλισμού που υπέστη βλάβη κλπ.), ώστε να διατηρείται το σύστημα άρδευσης σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Δύο φορές το χρόνο, μια στην έναρξη και μια στα μέσα της αρδευτικής περιόδου, θα γίνεται γενική συντήρηση του δικτύου, κατά την οποία θα ελέγχεται όλο το δίκτυο, θα επαναρρυθμίζονται οι πιέσεις, θα γίνεται καθαρισμός ή αντικατάσταση των επί μέρους εξαρτημάτων που παρουσιάζουν προβλήματα και γενική έκπλυση του δικτύου.
Μετά το τέλος κάθε αρδευτικής περιόδου θα καθαρίζονται και θα αδειάζουν από νερό όλα τα φίλτρα.
Η συντήρηση των αντλητικών μηχανημάτων και των τυχόν εγκαταστάσεων του υδραυλικού εγχυτήρα θα γίνεται ανελλιπώς, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

για πληρη ανάλυση :http://taratsokipos.blogspot.gr/p/blog-page.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου