Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Οι κηποι ειναι απαραίτητοι στις αστικές γειτονιές...πάνω στις στέγες -Les jardins s’imposent en milieu urbain grâce aux toitures végétales

Η αρχαία τεχνική που περιλαμβάνει την κάλυψη της στέγης της βλάστησης είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Σύγχρονες τεχνικές προσφέρουν τη δυνατότητα επαναφοράς  φυτών  στο άστυ και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων, βιομηχανικών και εμπορικών  καλύπτοντας τις επιφάνειες,  τιςστέγες και ταράτσες των σπιτιών. Η επαναφορά των φυτών στην πόλη και η αναβίωση της αστικής βιοποικιλότητας παράγουν  τις θεραπευτικές ιδιότητες και ευημερία για τους πολίτες που επωφελούνται από την αρμονική συμβίωση των φυτών και σκληρων υλικών που κυριαρχούν Επίσης φέρνουν καλή ηχομόνωση,και η  πράσινη στέγη είναι  μια εξαιρετική θερμομόνωση, κύρια το καλοκαίρι, μειώνοντας έτσι  τον κλιματισμό και  βελτιστοποιούν τις ενεργειακών δαπανών. Με καλή στεγάνωση, οι πράσινες στέγες  είναι φίλτρο  για τα ομβριά βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα τους και μειώνουν την απόρριψη  του νερού στο δίκτυο. Προκαλεί μια μείωση στα  αιωρούμενα σωματίδια  και ρύπαντες και την απορρόφηση της γύρης στην ατμόσφαιρα και μια βελτίωση της ποιότητας του αέρα για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα και την παραγωγή οξυγόνου.

Η επιλογή των υλικών και των φυτών της στέγης γίνεται σύμφωνα με τη φύση της κατασκευής και των στατικών. Πρώτα υπάρχει ένα στρώμα το οποίο παρεμποδίζει τη διείσδυση ρίζας και σφραγίζει, έπειτα  ένα στρώμα γιά αποστράγγιση και διήθηση, το υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών, το οποίο αντικαθιστά τη φυσική γη . Εκτεταμένες φυτεύσεις  γίνονται στο λεπτό υπόστρωμα (και ελαφρύ) και  υποστηρίζοντας ότι μόνο λίγη συντήρηση.
Αναβλάστησης ημι-έντασης ή εντατική απαιτεί ένα παχύτερο και βαρύτερο υπόστρωμα δεν είναι κατάλληλο για όλες τις κατασκευές που φέρουν φορτία, αλλά για ένα ευρύ φάσμα των φυτών. Το συνολικό κόστος για την εγκατάσταση και τη συντήρηση της πράσινης στέγης ποικίλλει ανάλογα με την τεχνική που επιλέγεται, με προϋπολογισμό 45 έως 100 € / m2 για εκτεταμένη πράσινο.

Τα φυτεμένα δώματα ημι-έντατικού τύπου ή εντατικού απαιτούν  ένα παχύτερο και βαρύτερο υπόστρωμα που δεν  είναι κατάλληλο για όλες τις  υπάρχουσες κατασκευές που φέρουν φορτία, αλλά για ένα ευρύ φάσμα των φυτών. Το συνολικό κόστος για την εγκατάσταση και τη συντήρηση της πράσινης στέγης ποικίλλει ανάλογα με την τεχνική που επιλέγεται, με προϋπολογισμό 45 έως 100 € / m2 για εκτατικό τύπο.
Αναβλάστησης ημι-έντασης ή εντατική απαιτεί ένα παχύτερο και βαρύτερο υπόστρωμα δεν είναι κατάλληλο για όλες τις κατασκευές που φέρουν φορτία, αλλά για ένα ευρύ φάσμα των φυτών. Το συνολικό κόστος για την εγκατάσταση και τη συντήρηση της πράσινης στέγης ποικίλλει ανάλογα με την τεχνική που επιλέγεται, με προϋπολογισμό 45 έως 100 € / m2 για εκτεταμένη πράσινο.

 La technique ancestrale qui consiste à couvrir son toit de végétation est plus que jamais d’actualité. Les techniques modernes offrent la possibilité de réintroduire le végétal en milieu urbain et d’améliorer les performances énergétiques de bâtiments publics, surfaces industrielles et commerciales, toits et terrasses de maisons.
Les jardins s’imposent en milieu urbain grâce aux toitures végétales
Crédit photo : Wikipedia
 La réintroduction de plantes et la réapparition de la biodiversité en milieu urbain génèrent apaisement et bien-être pour les citadins qui profitent ainsi de la cohabitation harmonieuse du végétal et du minéral. 
Bon isolant acoustique, la toiture végétale est aussi un excellent isolant thermique, notamment en été, d’où une diminution de la climatisation et une optimisation des dépenses énergétiques. D’une grande étanchéité, la toiture végétale filtre les eaux de pluie ce qui améliore leur qualité sanitaire et diminue le rejet d’eau dans le réseau. Elle engendre une diminution de la pollution par l’absorption des particules et pollens présents dans l’atmosphère et une amélioration de la qualité de l’air par la diminution du dioxyde de carbone et la production d’oxygène.

Le choix des matériaux et végétaux de la toiture s’opère en fonction de la nature de la structure portante. On y dépose une première couche qui empêche la pénétration des racines et assure l’étanchéité, une couche de drainage et filtration, le substrat de croissance, qui remplace la terre naturelle trop lourde puis la couche végétale. La végétalisation extensive ou tapis végétal se fait avec un substrat mince et léger et des végétaux à faible développement, ne réclamant que peu d’entretien.

La végétalisation semi-intensive ou intensive réclame un substrat plus épais et lourd ne convenant pas à toutes les structures porteuses, mais permettant un large choix de végétaux. Le coût global pour l’installation et l’entretien de la toiture végétale varie selon la technique choisie, avec un budget de 45 à 100€/m2 pour une végétalisation extensive.
http://www.developpementdurable.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου