Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012

Δημοτικός σύμβουλος του Reading προτεινει πράσινους τοίχους


Reading councillor calls for 'living walls' in the town


"Living walls" in Reading could cut air pollution by up to 30% and improve public health, a Green Party councillor has said.
Jamie Whitham said the city should follow the example of London by planting walls with vegetation to reduce pollution.
He said "green walls" in the city would also transform urban areas.
A Reading Borough Council spokesman said they were "looking forward" to hearing more about the idea.
A study by scientists from Imperial College London has shown that planting green walls can reduce air pollution by up to 30%.
Regeneration
Plants in towns and cities have been shown to remove nitrogen dioxide (NO2) and particulate matter (PM), both of which are harmful to human health.
Mr Whitham said parts of Reading have high pollution levels which need to be brought down to protect people's health.
He said: "Reading Green Party is supporting the use of green walls to help reduce air pollution.
"This initiative can also form part of the regeneration strategies, changing the way parts of our urban areas look.
            O Clr Jamie Whitham δήλωσε ότι οι «ζωντανοί τοίχοι" μπορούν να μεταμορφώσουν τους ελεύθερους  χώρους της . Το «Πράσινο στους δρόμους μπορεί να μειώσει τη ρύπανση. Στο  Reading θα μπορούσε να μειώσει την ατμοσφαιρική ρύπανση κατά 30% και να βελτιώσει την δημόσια υγεία, είπε σύμβουλος του Πράσινου Κόμματος.
            Ο Jamie Whitham είπε ότι η πόλη θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα του Λονδίνου με τη φύτευση των τοίχων με βλάστηση για τη μείωση της ρύπανσης και θα μετετρέψουν τις αστικές περιοχές.
Εκπρόσωπος του δημοτικού συμβουλίου του Reading ανέφερε ότι είναι "ανυπόμονος" για να ακούσετε περισσότερα για την ιδέα.
Μελέτη από  επιστήμονες του Imperial College του Λονδίνου έδειξε ότι η φύτευση  σε πράσινους τοίχους μπορεί να μειώσει τη ρύπανση του αέρα έως και κατά 30%.
Τα Φυτά σε κωμοπόλεις και πόλεις δείχνουν να απομακρύνουν το διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) και τα αιωρούμενα σωματιδία (PM), που είναι επιβλαβεί για την ανθρώπινη υγεία.
Ο κ. Whitham αναφέρει πως τοποθεσίες στο Reading έχουν υψηλά επίπεδα ρύπανσης που πρέπει να μειωθούν για να προστατευτεί η υγεία των ανθρώπων.
Και προσθεσε ότι «το Πράσινο Κόμμα υποστηρίζει τη χρήση των πράσινων τοίχων για να βοηθήσουν στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.Αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει επίσης μέρος των στρατηγικών αναπλάσεων, αλλάζοντας τις αστικές περιοχές»
πηγη: bbc.co.uk
μεταφραση Κώστας Τάτσης kt@topiodomi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου