Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012

Τα πουλιά προτιμούν τις οικοστέγες


Στην πόλη του Πορτλαντ έγινε μελέτη από δύο  εργαζόμενους του Γραφείου Περιβαλλοντικής  Υπηρεσίας, μαζί με έναν υπάλληλο της  Audobon και 10 εθελοντές, διατηρόντας καρτέλες σε εννέα τοποθεσίες γύρω από την πόλη αυτή την άνοιξη. 
Τρία ήταν τα κτίρια με οικοστέγες , φυτέμενα δώματα, τρεις ήταν συμβατικά κτίρια  (το λεγόμενο "έλεγχο" της ομάδας) και οι τρεις ήταν το επίπεδο του εδάφους σε παρκα και χώρους πρασίνου 
Το αποτέλεσμα θα είναι ότι τα πουλιά προτιμούν τις οικοστέγες

Το ίδιο μοτίβο παρατηρήθηκε με φωλιές, παρόλο που η έκθεση δεν είναι σαφές κατά πόσον τα ίδια πουλιά που εμπλέκονται, ή τι είδους ενδιαίτημα  θα μπορούσαν να έχουν. 

Local Birds Prefer Foliage To Concrete 20 To 1, City of Portland Study Finds


violet green swallowA violet green swallow - City of Portland / Audobon Society
Results are in from the city of Portland's spring 2012 Ecoroof Bird Monitoring assessment report (pdf).
That's right. You can breathe now.
Two Bureau of Environmental Services workers, along with an Audobon Society employee and 10 volunteers, kept tabs on nine locations around the city this spring. 
Three were buildings with ecoroofs—roofs with plants on them, basically—three were buildings with conventional roofs (the so-called "control" group) and three were "ground-level greenspaces (mostly open with trees and some shrubs)."
Their findings: Birds were observed more often on ecoroofs than conventional roofs.
Which is to say, birds prefer plants to concrete.
The charts below, pulled from the report, go into greater detail.
For instance: On two occasions, birds were observed copulating on the ecoroofs. No such scenes were observed on conventional roofs, even though the risk of skinned knees is substantially lower with birds than with people.
Τhe same pattern was observed with nesting, although the report does not make clear whether the same birds were involved, or what species they might have been. 

Finally, the report's "lessons learned" section includes the following words of wisdom:
Being on rooftops with binoculars can cause people outside the study concern.
Duly noted.
 πηγη: wweek.com
για πληροφορίες 2106017403  www.topiodomi.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου