Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

Το πράσινο δωμάτιο (green room) ανοίγει στο Ρότερνταμ


Το «Πράσινο Δωμάτιο» έχει σχεδιαστεί από Casanova + Hernandez ως μέρος μιας σειράς προσωρινών παρεμβάσεων στο δημόσιο χώρο από διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις με το όνομα "Εσωτερικά Μνημεία". 


Το «Πράσινο Δωμάτιο» πειραματίζεται με το ρόλο των υβριδικών παρεμβάσεων (μίγμα του τοπίου + γλυπτική αρχιτεκτονική ) για να ενεργοποιήσει την αστική ζωή των κέντρων των πόλεων μας.Η παρέμβαση μετατρέπει μία  άδεια  περιοχή δημόσιου χώρου της πόλης σε έναν ενιαίο χώρο για τους πολίτες που λειτουργεί ως ένα καταπράσινο νησί που χαρακτηρίζεται από τoν ιδιαίτερο χαρακτήρα του και την ισχυρή ταυτότητα στο χώρο.The “Green Room” is designed by Casanova+Hernandez as part of a series of temporary interventions in the public space of several European cities named “Domestic Monuments”.

The “Green Room” experiments with the role of hybrid interventions (mix of landscape+architecture+sculpture) to activate the urban life of our city centres.

The intervention transforms an anonymous area of the public space of the city into an open room for the citizens that works as a green island characterized by its domestic character and strong identity.

Πηγή : http://www.worldlandscapearchitect.com/green-room-opens-in-rotterdam/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου