Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

Τιμές τιμολογίων ΑΤΕΠ για τα φυτεμένα δωματα


Ε16 Φυτεμένα δώματα-στέγες
Ε16.1  Διαχωριστικές μεμβράνες από πολυπροπυλένιο 
Ε16.1.1  Διαχωριστική μεμβράνη πολυπροπυλενίου (ΡΡ), πάχους 0,5 mm   OIK 7912 m2 3,60
Ε16.1.2  Διαχωριστική μεμβράνη πολυπροπυλενίου (ΡΡ), πάχους 0,8 mm   OIK 7912 m2 4,00
Ε16.2  Αντιριζική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο, πάχους 0,4 mm  OIK 7912 m2 7,80
Ε16.3  Αντιριζικές μεμβράνες από PVC ή εύκαμπτη πολυολεφίνη FPO/TPO
Ε16.3.1  Αντιριζική μεμβράνη από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), πάχους 0,8 mm. OIK 7912 m2 14,00
Ε16.3.2  Αντιριζική μεμβράνη από εύκαμπτη πολυολεφίνη FPO/ΤΡΟ,  χημικώς συμβατή με την άσφαλτο, πάχους 1,00 mm OIK 7912 m2 21,20
Ε16.4  Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες 
Ε16.4.1  Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
Ε16.4.1.1  Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από PVC, πάχους 1,5 mm OIK 7912 m2 19,10
Ε16.4.1.2  Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από PVC, πάχους 1,8 mm OIK 7912 m2 22,00
Ε16.4.2  Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ) 
Ε16.4.2.1  Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ), πάχους 1,5 mm  OIK 7912 m2 23,20
Ε16.4.2.2  Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ),, πάχους 1,8 mm .  OIK 7912 m2 25,30
Ε16.4.3  Ελαστομερείς ή πλαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες αντιριζικού τύπου
Ε16.4.3.1 Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη αντιριζικού τύπου, πάχους 5,0 mm OIK 7912 m2 12,50
Ε16.4.3.2  Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη αντιριζικού τύπου, πάχους 5,0 mm OIK 7912 m2 13,60
Ε16.5  Υπόστρωμα προστασίας της μόνωσης  OIK 7912 m2 4,90
Ε16.6  Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της μόνωσης
Ε16.6.1  Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης πάχους 3,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 3 lit / m2 OIK 7912 m2 5,20
Ε16.6.2  Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης, πάχους 4,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 4 lt/m2 OIK 7912 m2 5,60
Ε16.6.3  Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης, πάχους 5,0 - 6,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 5 lt/m2 OIK 7912 m2 6,80
Ε16.6.4 Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης, πάχους 7,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 6 lt/m2 OIK 7912 m2 9,70
Ε16.7  Αποστραγγιστικό σύστημα
Ε16.7.1  Αποστραγγιστικό σύστημα για εκτατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 50kN/m2, πάχους 2,0 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 3 lt/m2. OIK 7912 m2 19,70
Ε16.7.2  Αποστραγγιστικό σύστημα για εκτατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 250 kN/m2, πάχους 2,5 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 3 lt/m2. OIK 7912 m2 24,20
Ε16.7.3  Αποστραγγιστικό σύστημα για ημιεντατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 80 kN/m2, πάχους 4,0 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 4 lt/m2. OIK 7912 m2 28,10
Ε16.7.4  Αποστραγγιστικό σύστημα για εντατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 19 kN/m2, πάχους 6,0 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 8 lt/m2. OIK 7912 m2 39,50
Ε16.8  Αποστραγγιστικό/θερμομονωτικό σύστημα OIK 7912 m2 38,40
Ε16.9  Διηθητικό φύλλο
Ε16.9.1  Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 100 gr/m OIK 7912 m2 2,10
Ε16.9.2  Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 150gr/m OIK 7912 m2 4,20
Ε16.9.3  Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 190gr/m2 OIK 7912 m2 3,50
Ε16.10  Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα
Ε16.10.1 Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα εκτατικού τύπου  ΠΡΣ 5340 m3 280,00
Ε16.10.2  Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα ημιεντατικού και εντατικού τύπου.  ΠΡΣ 5340 m3 260,00
Ε16.11  Υπόβαση υποστρώματος ανάπτυξης για φυτευμένα δώματα εντατικού τύπου ΠΡΣ 5340 m3 270,00
Ε16.12  Στερέωση των υλικών υποδομής φυτεμένου δώματος/στέγης με ειδικά μεταλλικά στοιχεία  ΟΙΚ 7244 m 12,00
Ε16.13  Φρεάτια ελέγχου υδρορροών φυτευμένων δωμάτων
Ε16.13.1  Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών από πολυπροπυλένιο, ύψους 10 cm ΟΙΚ 7244 τεμ. 75,00
Ε16.13.2  Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών, μεταλλικά, ανοξείδωτα, ύψους 10 cm ΟΙΚ 7244 τεμ. 150,00
Ε16.13.3  Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών από πολυπροπυλένιο, ύψους 20 cm ΟΙΚ 7244 τεμ. 103,00
Ε16.13.4  Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών, μεταλλικά, ανοξείδωτα, ύψους 20 cm ΟΙΚ 7244 τεμ. 185,00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου