Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

Μια προσαρμοστική προσέγγιση στην εντατική πράσινες στέγες στην περιοχή της Μεσογείου κλιματική περιοχή


 • Γιώργος Κοτσίρης a ,
 • Παναγιώτης Α. Νεκτάριος , 
 • Νικόλαος Ntoulas , 
 • Γιώργος Κάργας 
  • ένα Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα, Ελλάδα
  • β. Τομέας Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα, Ελλάδα

  • Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να εισαγάγει μια προσαρμοστική προσέγγιση στην εντατική πράσινες στέγες αξιολογώντας κατάλληλα, ελαφριά υποστρώματα και με τον προσδιορισμό της επίδρασης του βάθους τους για την ανάπτυξη και την φυσιολογική κατάσταση του Pittosporum tobira L. και Olea europaeaL. Η διετής μελέτη διεξήχθη σε υπαίθρια δοχεία (1,2 m Χ 1,2 m), ενώ θεραπείες περιλαμβάνουν τη χρήση των δύο βάθη (30 cm και 40 cm) και τρία διαφορετικά υποστρώματα: (α) ελαφρόπετρα (Pum) αναμειγνύεται με τύρφη (P) και ο ζεόλιθος (Ζ) σε μία ογκομετρική αναλογία 65:30:5 (Pum 65 : Π 30 : Z 5 ), (β) αναμιγνύεται με ελαφρόπετρα κομπόστ (Γ) και ο ζεόλιθος σε ογκομετρική αναλογία 65:30:5 (Pum 65 : C 30 : Z 5 ) και (γ) αμμώδες πηλώδες έδαφος (S) αναμιγνύεται με περλίτη (PER) και ο ζεόλιθος σε ογκομετρική αναλογία 30:65:5 (S 30 : Ανά 65 : Z 5 ). Κάθε πειραματική οικόπεδο φυτεύτηκε με τέσσερα εργοστάσια της P. tobira και ένα εργοστάσιο της O. europaea var. Κορωνέικη. Οι μετρήσεις περιελάμβαναν προσδιορισμό των φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών των υποστρωμάτων ενώ η ανάπτυξη των φυτών και φυσιολογική κατάσταση προσδιορίστηκαν μέσω δείκτης ανάπτυξης των φυτών, για την περίμετρο κορμού ελαιόδεντρα, SPAD μετρήσεις και της χλωροφύλλης a + b περιεχόμενο. Τόσο το είδος του φυτού παρουσίασαν καλύτερη ανάπτυξη και μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη στο λίπασμα-όπως τροποποιήθηκε υπόστρωμα (Pum 65 : C 30 : Z 5 ) λόγω των υψηλότερων περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά του. Το υπόστρωμα 40 εκατοστά βάθος προβλέπεται ελάχιστη βελτίωση στην ανάπτυξη τόσο των φυτών στο τέλος του πρώτου έτους, ενώ κατά το δεύτερο έτος το βαθύτερο υπόστρωμα επηρέασε θετικά την ανάπτυξη της ελιάς.
  Εικόνα πλήρους μεγέθους (23 K)
  ΣΧ. 1.  κατανομή του μεγέθους των σωματιδίων του Pum 65 : P 30 : Z 5 , Pum 65 : C 30 : Z 5 και S 30 : Ανά 65 : Z 5υποστρώματα (Pum = ελαφρόπετρα, P = τύρφη, C = λίπασμα, Ζ = ζεόλιθο , S = αμμοπηλώδη εδάφη και Per = περλίτη). Η γκρίζα περιοχή αντιπροσωπεύει το κατάλληλο εύρος υπόστρωμα επιλογής για εντατικές πράσινες στέγες ακολουθώντας τις οδηγίες FLL ( FLL, 2008 ).

  Εικόνα πλήρους μεγέθους (21 K)
  ΣΧ. 2.  υδατικού δυναμικού καμπύλες για την Pum 65 : P 30 : Z 5 , Pum 65 : C 30 : Z 5 και S 30 : Ανά 65 : Z 5 υποστρώματα (Pum = ελαφρόπετρα, P = τύρφη, C = λίπασμα, Ζ = ζεόλιθο , S = αμμοπηλώδη εδάφη και Per = περλίτη). Τιμές είναι οι μέσοι όροι τριών επαναλήψεων.

  Εικόνα πλήρους μεγέθους (47 K)
  ΣΧ. 3.  περιβάλλοντος ημερήσια θερμοκρασία του αέρα μέσο όρο και μηνιαία βροχόπτωση για τα έτη μελέτης 2009-2010 (α) και το 2011 (β).

  Εικόνα πλήρους μεγέθους (54 K)
  ΣΧ. 4.  Pittosporum tobira δείκτη ανάπτυξης, όπως αυτή επηρεάζεται από το βάθος του υποστρώματος (30 cm ή 40 cm) και το είδος του υποστρώματος (Pum 65 : P 30 : Z 5 , Pum 65 : C 30 : Z 5 , ή S 30 : Ανά 65 : Z 5 , όπου Pum = ελαφρόπετρα, P = τύρφη, C = λίπασμα, Ζ = ζεόλιθο, S = αμμοπηλώδη εδάφη και Per = περλίτη). Οι τιμές είναι ο μέσος όρος 5 επαναλήψεων. Μπαρ αντιπροσωπεύουν το Fisher τουλάχιστον διαφορά σημασίας (LSD) σε P  <0.05 μετά την επαναλαμβανόμενη μοντέλο μέτρα. Ο αστερίσκος (*) αντιπροσωπεύει σημαντικές διαφορές-μεταξύ των μέσων θεραπείας σε μία ημερομηνία δειγματοληψίας.

  Εικόνα πλήρους μεγέθους (54 K)
  ΣΧ. 6.  μετρήσεις περίμετρο κορμού σε 60 cm ύψος της Olea europaea var. Κορωνέικη, όπως αυτή επηρεάζεται από το βάθος του υποστρώματος (30 cm ή 40 cm) και τον τύπο (Pum 65 : P 30 : Z 5 , Pum 65 : C 30 : Z 5 , ή S 30 : Ανά 65 : Z 5 , όπου Pum = ελαφρόπετρα, P = τύρφη, C = λίπασμα, Ζ = ζεόλιθο, S = αμμοπηλώδη εδάφη και Per = περλίτη). Οι τιμές είναι ο μέσος όρος 5 επαναλήψεων. Μπαρ αντιπροσωπεύουν το Fisher Τουλάχιστον διαφορά Σημασία (LSD) σε P <0.05 μετά την επαναλαμβανόμενη μοντέλο μέτρα. Ο αστερίσκος (*) αντιπροσωπεύει σημαντικές διαφορές-μεταξύ των μέσων θεραπείας σε μία ημερομηνία δειγματοληψίας.

  Εικόνα πλήρους μεγέθους (36 K)
  ΣΧ. 7.  χλωροφύλλης α + β περιεκτικότητα Pittosporum tobira κατά τη διάρκεια του 2010, όπως αυτή επηρεάζεται από το βάθος του υποστρώματος (30 cm ή 40 cm) και τον τύπο (Pum 65 : P 30 : Z 5 , Pum 65 : C 30 : Z 5 , ή S 30 : Ανά 65 : Z 5 , όπου Pum = ελαφρόπετρα, P = τύρφη, C = λίπασμα, Ζ = ζεόλιθο, S = αμμοπηλώδη εδάφη και Per = περλίτη). Οι τιμές είναι ο μέσος όρος 5 επαναλήψεων. Μπαρ αντιπροσωπεύουν το Fisher τουλάχιστον διαφορά σημασίας (LSD) σε P  <0.05.

  Εικόνα πλήρους μεγέθους (37 K)
  ΣΧ. 8.  χλωροφύλλης α + β περιεκτικότητα Olea europaea var. Κορωνέικη κατά τη διάρκεια του 2010, όπως αυτή επηρεάζεται από το βάθος του υποστρώματος (30 cm ή 40 cm) και τον τύπο (Pum 65 : P 30 : Z 5 , Pum 65 : C 30 : Z 5 , ή S 30: Ανά 65 : Z 5 , όπου Pum = ελαφρόπετρα, P = τύρφη, C = λίπασμα, Ζ = ζεόλιθο, S = αμμοπηλώδη εδάφη και Per = περλίτη). Οι τιμές είναι ο μέσος όρος 5 επαναλήψεων. Μπαρ αντιπροσωπεύουν το Fisher τουλάχιστον διαφορά σημασίας (LSD) σε P  <0.05.

  Εικόνα πλήρους μεγέθους (44 K)

  ΣΧ. 9.  τιμές SPAD της Pittosporum tobira , όπως αυτή επηρεάζεται από το βάθος του υποστρώματος (30 cm ή 40 cm) και τον τύπο (Pum 65 : P 30 : Z 5 , Pum 65 : C 30 : Z 5 , ή S 30 : Ανά 65 : Z 5 , όπου Pum = ελαφρόπετρα, P = τύρφη, C = λίπασμα, Ζ = ζεόλιθο, S = αμμοπηλώδη εδάφη και Per = περλίτη). Οι τιμές είναι ο μέσος όρος 5 επαναλήψεων. Μπαρ αντιπροσωπεύουν το Fisher τουλάχιστον διαφορά σημασίας (LSD) σε P  <0.05.

  Εικόνα πλήρους μεγέθους (42 K)
  ΣΧ. 10.  SPAD αξίες της Olea europaea var. Κορωνέικη , όπως αυτή επηρεάζεται από το βάθος του υποστρώματος (30 cm ή 40 cm) και τον τύπο (Pum 65 : P 30 : Z 5 , Pum 65 : C 30 : Z 5 , ή S 30 : Ανά 65 : Z 5 , όπου Pum = ελαφρόπετρα, P = τύρφη, C = λίπασμα, Ζ = ζεόλιθο, S = αμμοπηλώδη εδάφη και Per = περλίτη). Οι τιμές είναι ο μέσος όρος 5 επαναλήψεων. Μπαρ αντιπροσωπεύουν το Fisher τουλάχιστον διαφορά σημασίας (LSD) σε P  <0.05.

  πηγηκαι πλήρες κείμενο::http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866713000514

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου