Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

Οι πράσινες στέγες μειώνουν τις απαιτήσεις της ενέργειας, αλλά το κόστος άρδευσης σε θερμά κλίματα μπορεί να είναι υψηλό

    Οι πράσινες στέγες μπορούν να βοηθήσουν στην ψύξη των κτιρίων το καλοκαίρι και να αποτρέψει την απώλεια θερμότητας το χειμώνα. Μία νέα μελέτη δείχνει, ωστόσο, ότι στα θερμά κλίματα της νότιας Ευρώπης, η άρδευση είναι επιπλέον  κόστος που σημαίνει ότι μπορεί να έχουν κόστος

          Εκτός από τη μόνωση ενός κτιρίου, υπάρχουν και  άλλα αναγνωρισμένα οφέλη  για τις πράσινες στέγες  όπως βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις αστικές περιοχές μείωση των ομβρίων απορροής που θα εισρεύσουν στα συστήματα αποχέτευσης, απορρόφηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, παροχή ενδιαιτημάτων για την άγρια ​​ζωή και παρέχουν  περιβάλλον ευχάριστο σε αστικές περιοχές.

          Η ρύθμιση της ενεργειακής απόδοσης των νέων και υφιστάμενων κτιρίων είναι ένα ζωτικό μέρος της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Ευρώπη, η οποία αντικατοπτρίζεται στην πολιτική της ΕΕ και οι πράσινες στέγες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο σε αυτό. Το έδαφος και τα φυτά των πράσινων στεγών μπορεί να δράσουν ως μονωτικό στρώμα για κτίρια. Ακόμη και αν το χειμώνα η ηλιακή ακτινοβολία  εν μέρει χάνεται, οι απώλειες ενέργειας για θέρμανση  μπορεί να μειωθουν. Το καλοκαίρι, η ψύξη των φυτών βοηθά στη μείωση της θερμοκρασίες. Ωστόσο, υπήρξε μικρή έρευνα σχετικά με την σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας της χρήσης για της πράσινες στέγες να συμβάλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια.
            Η μελέτη επικεντρώθηκε στην τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα της χρήσης πράσινων στεγών για να μειωθεί η  κατανάλωση ενέργεια στα κτίρια. Οι ερευνητές  θεώρησαν  πρότυπο των ενεργειακών αναγκών ένα μονώροφο, στεγασμένο, καλά μονωμένο κτίριο γραφείων, με πράσινες στέγες διαφόρων τύπων βλάστησης  σε σύγκριση με το ίδιο κτίριο με παραδοσιακή στέγη (θερμομόνωση και μια επίστρωση πλακών) ή μια στέγη με μια ιδιαίτερα αντανακλαστική επίστρωση . ενέργεια.

         Η αποτελεσματικότητα και το κόστος εκτιμήθηκε για διάφορες ευρωπαϊκές καιρικές συνθήκες,  όπως  νότιες περιοχές της Τενερίφης, της Σεβίλλης και της Ρώμης, αλλά και στις βόρειες πόλεις του Άμστερνταμ, Λονδίνο και το Όσλο.
           Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι πράσινες στέγες προκάλεσαν μείωση της ζήτησης ενέργειας σε σύγκριση με τις παραδοσιακές στέγες, ειδικά το καλοκαίρι. Συνολικά, η ενεργειακές απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 1% σε 11% για την Τενερίφη, από 0% σε 11% για τη Σεβίλλη, και κατά 2% και 8% για τη Ρώμη, ανάλογα με τον τύπο της βλάστησης. Το ίδιο ισχύει και για ψυχρά κλίματα. Οι  Πράσινες στέγες προκάλεσαν μείωση της ενέργειας κατά 4% έως 7% για το Άμστερνταμ και το Λονδίνο, και έως 6% για το Όσλο. Σε σύγκριση με το ψυχρές επικαλύψεις στεγών,  οι πράσινες στέγες ήταν πιο αποτελεσματική στη μείωση της ενεργειακής ζήτησης σε ψυχρότερα κλίματα. Ωστόσο, σε ζεστά κλίματα, οι ψυχρές  οροφές λειτούργησαν  καλύτερα σε γενικές γραμμές, αν και  αποδείχθηκαν εξίσου αποτελεσματικές στέγες με ψηλά χόρτα στη Σεβίλλη και τη Ρώμη.
           Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης το σχετικό κόστος των διαφόρων στεγών. Σε ψυχρά κλίματα, οι πράσινες στέγες ήταν ελαφρώς πιο αποδοτικές από ό, τι ψυχρές ή παραδοσιακές στέγες. Για παράδειγμα, το ετήσιο κόστος της ενέργειας για ένα κτίριο με παραδοσιακή στέγη στο Όσλο εκτιμήθηκαν σε € 11.529, € 310 πάνω από μία ψυχρή στέγη και € 551 πάνω από ένα πράσινο στέγη.

           Ωστόσο, το κόστος του ποτίσματος σε θερμά κλίματα είναι πολύ περισσότερα από τα οφέλη που έχει αποκτηθεί από τη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων. Για παράδειγμα, οι ετήσιες ενεργειακές δαπάνες και το πότισμα για μια παραδοσιακή στέγη στη Σεβίλλη εκτιμήθηκαν σε € 14.314, € 1.736 περισσότερα από μία ψυχρή στέγη, αλλά μόνο € 32 περισσότερα από ό, τι για μία πράσινη στέγη με  κατάλληλη βλάστηση  . Οι συγγραφείς έχουν  το άγχος και την πεποίθηση, ωστόσο, ότι η χρήση έξυπνων αυτοματισμών  ποτίσματος θα μπορούσε να βελτιστοποιήσει τη χρήση του νερού και να μειώσει κάποιες από τις δαπάνες για την πράσινη στέγη.
           Επιπλέον, οι ερευνητές υπολόγισαν το κόστος εγκατάστασης μιας πράσινης στέγης και σύγκριση  με μια ψυχρή και με βάση την  εξοικονόμηση στη χρήση της ενέργειας. Για όλα τα κλίματα, η περίοδος αποπληρωμής ήταν μεγάλη, και στη νότια Ευρώπη, για παράδειγμα, το κόστος της εγκατάστασης δεν θα  αποπληρωθεί ποτέ. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αν και οι πράσινες στέγες μπορεί να προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, που μπορεί να μην είναι η πιο οικονομικά αποδοτική μέθοδος για τη βελτίωση της ενέργειας στα κτίρια στην Ευρώπη.
     Παρ 'όλα αυτά, υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι για την εγκατάσταση πράσινων στεγών θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη όταν λαμβάνονται οι αποφάσεις σχεδιασμού. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου