Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Πράσινος Οικολογικός Τοίχος


Σχεδιαστές στο Οικολογικό Κέντρο στο Μπαλί άντλησαν έμπνευση από τις γιγαντιαίες φωλιές σφηκών για να δημιουργήσουν έναν γοητευτικό οικολογικό πράσινο τοίχο . Ο αρθρωτός πράσινος τοίχος είναι κατασκευασμένος από τερακότα και από ειδικευμένους ντόπιους τεχνίτες του Μπαλί. Τα φυτά μπορούν να εκτεθούν σε δύο κατευθύνσεις, και οι καλλιέργειες μπορούν να οργανωθούν ανάλογα με τις προτιμήσεις ή τις ανάγκες σας. Το οικολογικό πράσινο τείχος παρέχει επιπλέον χώρο πρασίνου σε εσωτερικούς χώρους ή εξωτερικούς.

Designers at the Bali Ecological Center drew inspiration from giant wasp nests to create their charming eco green wall. The modular green wall is made from terracotta by skilled local craftsmen in Bali. Plants can be exposed in both directions, and the planter can be arranged according your tastes or needs. The Bali Eco Green Wall provides additional green space indoors or out, while functioning as a space partition, light screen, or standard wall. Read the rest of The Bali Ecological Center Creates a Modular Terracotta Green Wall with Local Craftsmen Permalink


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου