Κυριακή, 14 Ιουλίου 2019

Eύκολη, οικονομική λύση για πράσινη παρέμβαση στο κέντρο της πόλης είναι τα πράσινα δώματα

Eύκολη, οικονομική  λύση για πράσινη παρέμβαση στο κέντρο της πόλης είναι τα πράσινα δώματα
Πράσινη χάρτα του Λονδίνου

Τα πλεονεκτήματα των πράσινων δωμάτων στις σύγχρονες πόλεις που είναι επιγραμματικά,
 ενεργειακά, περιβαλλοντικά  και οικονομικά  οφέλη.
Στη μελέτη ενός πράσινου δώματος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τη στατική μελέτη του κτιρίου, τη υπάρχουσα υγρομόνωση, τις κλιματολογικές συνθήκες, οι απαιτήσεις του φυτικού υλικού, και τέλος η μείωση αναγκών φροντίδας του.  Οι γεωτεχνικοί πέρα από την αρμοδιότητα, έχουμε συγκεκριμένες τεχνικές και οικονομοτεχνικές  λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν στην πράξη,  τα θέματα που διαπραγματεύεται μία μελέτη  και για την κατασκευή ενός πράσινου δώματος
Απαραίτητη προϋπόθεση, για την κατασκευή του φυτεμένου δώματος είναι η εφαρμογή της σύγχρονης ολοκληρωμένης τεχνολογίας εγκατάστασης ενός φυτεμένου δώματος σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές κατασκευής φυτεμένων δωμάτων FLLGuidelines-2002 και την ευρωπαϊκή νομοθεσία CPV45112714-3

     Ως φυτεμένο δώμα/στέγη, ορίζεται το σύνολο ή τμήμα της επιφάνειας δώματος στέγης, εξώστη, οροφής υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και άλλων δομημένων επιφανειών όπου πραγματοποιούνται παρεμβάσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επιστήμης και της τεχνικής για την εγκατάσταση βλάστησης.
    Τα φυτεμένα δώματα δεν είναι μία σύγχρονη ανακάλυψη. Χιλιάδες χρόνια πριν, ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου αποτελούσαν οι κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας.
   

`κηπος στην Κηφισιά στον 5ο όροφο(κατασκευή ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ)
    Αν την εποχή εκείνη, η αύξηση του πρασίνου στις στέγες των σπιτιών κάλυπτε μία αισθητική και διατροφική ανάγκη, σήμερα η εγκατάσταση φυσικής βλάστησης στις οροφές των κτιρίων είναι επιτακτική. Η ύπαρξη πρασίνου στα δώματα μπορεί να αντισταθμίσει αρκετά από τα περιβαλλοντικά προβλήματα των αστικών κέντρων και να υποκαταστήσει σε κάποιο βαθμό τους χώρους πρασίνου που απουσιάζουν από τις σύγχρονες πόλεις. Οι στέγες αποτελούν ως και το 32% της οριζόντιας επιφάνειας των δομημένων περιοχών και είναι σημαντικοί παράγοντες της κατανάλωσης ενέργειας και της ανθεκτικότητας των κτιρίων στο νερό της βροχής.

    Εκτός από την συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος, τα φυτεμένα δώματα μπορούν να συμβάλουν στην κάλυψη διατροφικών αναγκών των ιδιοκτητών τους και παράλληλα να προσφέρουν ένα υπαίθριο χώρο για αναψυχή, διασκέδαση και ηρεμία στους κατοίκους του κτιρίου αλλά και στους επισκέπτες του.
    Παράλληλα, μία πράσινη στέγη βελτιώνει τη μόνωση του κτιρίου και συμβάλλει έτσι τα μέγιστα στην αύξηση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του κόστους ψύξης και θέρμανσης μέσα σε ένα κτίριο.

    Ο 21ος αιώνας, που χαρακτηρίζεται από την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, την επέκταση των αστικών περιοχών, την αστυφιλία και τη μείωση του πρασίνου σε ολόκληρη την υφήλιο, με τις ανάλογες συνέπειες, πρέπει να γίνειο αιώνας της μεταστροφής του ανθρώπου προς τη φύση και τη σωστή διαχείρισή της. Διότι έχει γίνει πλέον αντιληπτό ότι δεν είναι δυνατή η επίτευξη μακροχρόνιας ανάπτυξης χωρίς συνυπολογισμό της περιβαλλοντικής και κοινωνικής διάστασης.
     Το σπουδαίο ρόλο που παίζουν στον περιβαλλοντικό, κοινωνικό, ψυχολογικό, οικονομικό αλλά και ενεργειακό τομέα τα φυτεμένα δώματα τον εχου. αναγκη οι συγχρονες πόλεις 
 Κ. Τάτσης 
 MSc Γεωπόνος 
   
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου