Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ , ΕΙΔΗΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ , ΕΙΔΗΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΑΡΜΕΝΙΑΣ

LUSINE BAGHDASARYAN & ARAM SHAHOYANARMENIAEDUCATION CENTERNEWSSPORTS CENTER

EDUCATIONAL AND SPORT CENTRE FOR YOUTH 

BY LUSINE BAGHDASARYAN & ARAM SHAHOYAN

Educational and Sport CentreΕπέλεξα το θέμα του έργου, επειδή είμαι πολίτης της πόλης που θα κατασκευαστεί το κέντρο και γνωρίζω τα μεγάλα προβλήματα της πόλης, εκ των οποίων το πιο σημαντικό είναι η μεγάλη έλλειψη θέσεων εργασίας και ανάπτυξης στους νέους  ανθρώπους.

I chose the theme of the project, because I’m  a citizen of the city Artashat and know  the major problems of the city, of which the most important are the residents with great scarcity of jobs and the development of young people.
Educational and Sport Centre
Για την επιλογή περιοχής του έργου, ελήφθησαν υπόψη παράγοντες, όπως η εγγύτητα στο σταδίου της πόλης, και στο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , η μεγάλη επιφάνεια που βρίσκεται σε κακή κατάσταση,και  δεν χρησιμοποιείται, η θέα του Όρους Αραράτ ως φόντου , που τωρα  κρύβεται από ορισμένες υφιστάμενα κτίρια.


While for the project area selection, were taken into consideration these factors benefits, such as the proximity of the stadium of the city, and the secondary school № 3, the large surface area in poor condition not used, the sight of Mount Ararat as background, now hidden by some existing buildings.
Educational and Sport Centre
Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι ότι ο κεντρικός δρόμος που συνδέει την πρωτεύουσα Ερεβάν  με την Artashat. Στο  το έργο  δίνεται μεγάλη έμφαση και  στο κλίμα το οποίο είναι πολύ ξηρό με ζεστά καλοκαίρια και κρύους χειμώνες. Για να λύσει αυτό το πρόβλημα, στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής θα πρέπει να φυτευτεί με δέντρα και θάμνους, ενώ θα  υπάρχει και μια μικρή λίμνη κοντά στο κτίριο.


Another important aspect is that the main road linking the capital Yerevan Artashat. The project pays attention to the climate which is quite dry with hot summers and cold winters. To solve this problem, in most of the area will be planted with trees and shrubs, and there is also a small pond near the building.
Educational and Sport CentreΑυτό θα  αμβλύνει το πρόβλημα με το κλίμα  στην πόλη και μαζί με την επίλυση αυτού του προβλήματος, -συμπεριλαμβανομένων των πράσινων στεγών-, τα οποία έχουν σχεδιαστεί κυρίως στον τομέα του χορού, θα προστατεύει το εσωτερικό του κτιρίου από την καλοκαιρινή ζέστη και το χειμώνα το κρύο. Το κέντρο αποτελείται από ακαδημαϊκούς τομείς, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες.

This will mitigate climate city and together with the solution of this problem, including green roofs, which are designed in particular in the field of dance, will protect the interior of the building from the summer heat and winter cold. The center is made up of academic fields, cultural and sporting activities.
Educational and Sport CentreΟ τομέας Χορού και Αθλητισμού είναι κοντά μεταξύ τους , αλλά μακριά από το τμήμα εκπαίδευσης, έτσι ώστε τα θορυβώδη τμήματα να  είναι ξεχωριστά από τα  κτίρια με ανάγκη ησυχίας . Η γενική άποψη του κτηρίου μοιάζει με έναν συγκεκριμένο τύπο νέφους  που ονομάζεται  σύννεφα σωρείτες , εξ αιτίας της οποίας το εκπαιδευτικό τμήμα του μεγάρου  σχεδιάστηκε στην  μορφή μιας βεράντας.

The sector Dance and Sport are close but far away from the education department, so departments noisy are  separate  from silent building. The general view of the building looks like a specific type of cloud called lenticular clouds, due to which the educational department of the palace received in the form of a terrace.
Educational and Sport CentreΤο Τμήμα Παιδείας έχει τέσσερις ορόφους, ο κάθε όροφος έχει ύψος 4,5 μέτρα, το οποίο δίνει το συνολικό ύψος των 18 μέτρων. Ως αποτέλεσμα, η όμορφη  θέα στο όρος Αραράτ   μπορεί να υπάρχει αλλά  το σχήμα της  ταράτσας, οπτικά το στερεό   τους κτιρίου φαίνεται να είναι χαμηλότερο

The Education Department has four floors, each floor has a height of 4.5 meters, which gives the total height of 18 meters. As a result the picturesque view of Mount Ararat might be closed, however, due to the shape terrace, the visual height of the building department seems to be lower.
Educational and Sport Centre
Η τοποθέτηση του κτιρίου στην περιοχή του έργου  έγινε έτσι ώστε να  δώσει το αποτέλεσμα της προοπτικής. Η οροφή του τμήματος χορού είναι σχεδιασμένη με τη μορφή ενός κεκλιμένου επιπέδου, το οποίο κατευθύνεται από το σημείο του εδάφους στην οροφή της  και είναι δίοδος δίοδος που συνδέει  και όλα τα τμήματα και  κτίρια μαζί. Θα χρησιμεύσει επίσης ως ένα κατάστρωμα παρατήρησης.


In the project area is chosen the position of the building to give the effect of perspective. The roof of the dance department is designed in the form of a ramp, which is directed by the sign of the ground to the roof of the passage overgound that connects all the buildings department together. It will also serve as an observation deck.
Educational and Sport CentreΣτη μέση του τμήματος της εκπαίδευσης έχει επίσης σχεδιαστεί ένα ενιαίο κέντρο  σύνδεσης και   κύριο σύστημα επικοινωνίας. Ο αριθμός των ραμπών και ανελκυστήρων βασίζεται στο γεγονός ότι η CENER είναι σχεδιασμένη για άτομα με ειδικές ανάγκες. Υπάρχει επίσης μια  διώροφη αίθουσα εκθέσεων, έτσι ώστε οι ακτίνες του ήλιου δεν θα βλάπτουν τις εικόνες που εκθέτονται.

In the middle of the department of education has also been designed as a flight of winding main communication system. The number of ramps and lifts is based on the fact that the Cener is designed for disabled. There is also a two-storey exhibition hall located in the basement, so that the sun’s rays do not damage the images displayed.
Educational and Sport Centre
Το κτήριο  έχει  μια πηγή φυσικού φωτισμού και αερισμού. Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες, πολιτιστικές και αθλητικές  Σκάκι, Πληροφορικής , τις Ξένες γλώσσες, Βιβλιοθήκη, Γλυπτικής και Ζωγραφικής, Γκαλερί, το Χορό, Πάλη, Βόλεϊ και Μπάσκετ, και τέλος  Κολυμβηση.


However, it has also a source of natural lighting and ventilation. The project includes the following sections, cultural and sporting academics: Chess, Computer, skills, foreign languages, Library, sculpture and painting, gallery, dance, wrestling, volleyball and basketball courts, swimming pool. 
Courtesy by Aram Shahoyan.
Educational and Sport CentreLocation: Artashat, Armenia
Architect: Aram Shahoyan, Lusine Baghdasaryan
Adviser:  Emilya Sargsyan
Year: 2014
Educational and Sport CentreEducational and Sport CentreEducational and Sport CentreEducational and Sport CentreEducational and Sport CentreEducational and Sport Centre
Article by 
with permalink:
http://aasarchitecture.com/2014/10/educational-sport-centre-youth-lusine-baghdasaryan-aram-shahoyan.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου