Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

The Forum - A roof garden 'amphitheater' -Φυτεμένο δώμα ανφιθέατρο

The Forum - A roof garden 'amphitheater'


 

Το έργο είναι ένα πολυ-λειτουργικό κτηριο δραστηριοτήτων σε ενας από τους μεγαλύτερους ομίλους της Κορέας τον CJ. 
Βρίσκεται στο γκολφ κλαμπ CJ στην νήσο Cheju.  Η Cheju είναι διάσημη για το φυσικό τοπίο της, και η περιοχή περιβάλλεται από φυσικά δάση. 
Το αρχιτεκτονικό γραφείο  · LIM αρχιτέκτονες πρότειναν ότι το κτίριο θα πρέπει  όσο το δυνατόν να μην διακόψει τη θέα γύρω από αυτό. 
Αντ 'αυτού, περισσότερο από το ήμισυ του όγκου του κτιρίου είναι υπόγειο, και υπάρχει μια μεγάλη οπή στην οροφή. Μοιάζει με την 19η τρύπα δίπλα σε ένα γήπεδο γκολφ 18 οπών από την πανοραμική θέα. Η τρύπα συμβολίζει επίσης έναν κύκλο επίσημο σύμβολο του CJ's, που σημαίνει χαρά.
The Forum / D-LIM Architect / Roof Garden / South Korea
The project is a multi-functional facility for CJ, one of the biggest conglomerates in Korea. It is located at CJ's golf club in the Cheju Island. Cheju is famous for its natural landscape, and the site is surrounded by natural forests. D·LIM architects proposed that the building should stand as low as possible not to interrupt the scenic view around it. Instead, more than half of the volume of the building is underground, and there is a big hole on the roof. It looks like the 19 th hole next to an 18 hole golf course from the aerial view. The hole also symbolizes a circle of the CJ's official symbol, which stands for joy.
http://shapedscape.com/projects/the-forum-a-green-roof-amphitheater
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου