Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Εφαρμογή Πράσινων Δωμάτων σε Δημόσια κτήρια

Πηγή : ΚΑΠΕ

Την Τρίτη 14 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο ΥΠΕΚΑ η παρουσίαση του Προγράμματος Εφαρμογής Πράσινων Δωμάτων σε Δημόσια κτήρια. Το νέο Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και το ΕΠΠΕΡΑΑ, ενώ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης είναι το ΚΑΠΕ. Στοχεύει στη βελτίωση των θερμικών, οπτικών και περιβαλλοντικών συνθηκών των χρηστών των δημόσιων κτηρίων, τη γνωριμία των πολιτών με τις τεχνικές, τα προτερήματα και τα χαρακτηριστικά των Πράσινων Δωμάτων, τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και της έκλυσης των αερίων του θερμοκηπίου και, ως εκ τούτου, τη συμβολή στην αναστροφή της κλιματικής μεταβολής. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου