Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Οι Γεωπόνοι του Κόσμου πρασινίζουν τα Χωριά S.O.S

Οι Γεωπόνοι του Κόσμου, Μη Κυβερνητική Οργάνωση πρασίνισε το Χωριό S.O.S στη Βάρη.
Η εταιρεία ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ συμμετείχε ενεργά στη προσπάθεια αυτή μαζί με άλλους εθελοντές.


1 σχόλιο: